Revefenacín

Výrobky Revefenacin bol schválený v USA v roku 2018 ako monodózny inhalačný roztok (Yupelri). Účinná látka patrí do skupiny LAMA. Štruktúra a vlastnosti Revefenacin (C35H43N5O4, Mr = 597.8 g/mol) existuje ako biely kryštalický prášok a je ťažko rozpustný vo vode. Má aktívny metabolit vytvorený hydrolýzou. Účinky Revefenacinu… Revefenacín

Glykopyrónium bromid

Produkty Glykopyróniumbromid je komerčne dostupný vo forme tvrdých kapsúl s práškom na vdýchnutie (Seebri Breezhaler). Bol schválený v EÚ v roku 2012 a v mnohých krajinách v apríli 2013. Glykopyróniumbromid je tiež kombinovaný fixovaný s indakaterolom (Ultibro Breezhaler, schválený v mnohých krajinách v roku 2014). V roku 2020 kombinácia… Glykopyrónium bromid

Tiotropiumbromid

Produkty Tiotropiumbromid je komerčne dostupný vo forme kapsúl na vdýchnutie a je schválený od roku 2002 (Spiriva). Kapsuly sa inhalujú pomocou Spiriva HandiHaler. Inhalačný roztok (Spiriva Respimat) bol schválený v mnohých krajinách v roku 2016. Tiotropiumbromid je nástupcom ipratropiumbromidu (Atrovent, obaja Boehringer Ingelheim). V roku 2016… Tiotropiumbromid

Umeklidíniumbromid

Výrobky Umeclidinium bromid je komerčne dostupný ako prášok na vdýchnutie ako monopreparát (Incruse Ellipta) a ako fixná kombinácia s vilanterolom (Anoro Ellipta, kombinácia LAMA – LABA). V mnohých krajinách bol schválený v roku 2014. V roku 2017 bola v EÚ (Trelegy Ellipta) a v… Umeklidíniumbromid

Aklidíniumbromid

Produkty Aclidinium bromid je komerčne dostupný ako prášková inhalácia (Bretaris Genuair, Eklira Genuair). Podáva sa s inhalátorom Genuair a bol schválený v EÚ a USA v roku 2012. V mnohých krajinách vstúpil na trh v roku 2013. V EÚ bola v roku 2014 vydaná kombinácia fixnej ​​dávky s formoterolom (Brimica Genuair). Štruktúra… Aklidíniumbromid