Aciklovirový krém na pery

Produkty Krémy na pery s obsahom acikloviru sú schválené v mnohých krajinách od roku 1997 (Zovirax Lip Cream, generický). Štruktúra a vlastnosti Aciclovir (C8H11N5O3, Mr = 225.2 g/mol) existuje ako biely kryštalický prášok, ktorý je ťažko rozpustný vo vode. Napodobňuje 2'-deoxyguanozín. Účinky Aciclovir (ATC D06BB03) je antivírusový proti vírusom herpes simplex. Je to proliečivo… Aciklovirový krém na pery

ribavirín

Produkty Ribavirin je komerčne dostupný vo forme filmom obalených tabliet (Copegus). V mnohých krajinách bol schválený od roku 1990. Štruktúra a vlastnosti Ribavirín (C8H12N4O5, Mr = 244.2 g/mol) je analóg purínového nukleozidu. Existuje vo forme bieleho kryštalického prášku, ktorý je ľahko rozpustný vo vode. V bunkách je liek biotransformovaný na ... ribavirín