Alirokumab

Výrobky Alirocumab bol schválený v USA a EÚ v roku 2015 a v mnohých krajinách v roku 2016 ako prvý prostriedok v skupine inhibítorov PCSK9 vo forme injekčného roztoku (Praluent). Štruktúra a vlastnosti Alirocumab je monoklonálna protilátka IgG1 s molekulovou hmotnosťou 146 kDa. Účinky Alirocumabu… Alirokumab