Erenumab

Výrobky Erenumab bol schválený v mnohých krajinách, v EÚ a v USA v roku 2018 ako injekčný roztok v naplnenom pere a naplnenej injekčnej striekačke (Aimovig, Novartis / Amgen). Štruktúra a vlastnosti Erenumab je ľudská monoklonálna protilátka IgG2 namierená proti receptoru CGRP. Má molekulovú hmotnosť… Erenumab

Rizankizumab

Výrobky Risankizumab bol schválený v USA a v mnohých krajinách v roku 2019 ako injekčný roztok (Skyrizi). Štruktúra a vlastnosti Risankizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka IgG1 produkovaná biotechnologickými metódami. Účinky Risankizumab (ATC L04AC) má selektívne imunosupresívne a protizápalové vlastnosti. Protilátka sa viaže na podjednotku p19 ľudského interleukínu-23 (IL-23), ... Rizankizumab

rituximab

Produkty Rituximab je komerčne dostupný ako koncentrát na prípravu infúzneho roztoku a ako roztok na subkutánnu injekciu (MabThera, MabThera subkutánny). Je schválený v mnohých krajinách a v USA od roku 1997 a v EÚ od roku 1998. V niektorých krajinách sú k dispozícii biologicky podobné lieky, vrátane mnohých (2018, Rixathon,… rituximab

obiltoxaximab

Produkty Obiltoxaximab bol schválený v USA v roku 2016 ako infúzny výrobok (Anthim). V mnohých krajinách ešte nebol zaregistrovaný. Obiltoxaximab bol vyvinutý s financovaním od národných organizácií a je určený predovšetkým na liečbu obetí teroristického útoku spórami antraxu (Strategic National Stockpile). Štruktúra a vlastnosti Obiltoxaximab… obiltoxaximab

obinutuzumab

Produkty Obinutuzumab je komerčne dostupný ako koncentrát na prípravu infúzneho roztoku (Gazyvaro). V mnohých krajinách je schválený od roku 2014. Štruktúra a vlastnosti Obinutuzumab je rekombinantná, monoklonálna a humanizovaná protilátka typu II proti CD20 izotypu IgG1. Má molekulovú hmotnosť približne 150 kDa. Obinutuzumab je… obinutuzumab

ocrelizumab

Výrobky Ocrelizumab bol schválený v mnohých krajinách a v USA v roku 2017 a v EÚ v roku 2018 ako infúzny koncentrát (Ocrevus). Štruktúra a vlastnosti Ocrelizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka IgG1 s molekulovou hmotnosťou 145 kDa. Vyrába sa biotechnologickými metódami. Ocrelizumab je nástupcom rituximabu… ocrelizumab

satralizumab

Produkty Satralizumab bol v roku 2020 schválený v mnohých krajinách ako injekčný roztok (Enspryng). Štruktúra a vlastnosti Satralizumab je humanizovaná monoklonálna protilátka IgG2 produkovaná biotechnologickými metódami. Účinky Satralizumab (ATC L04AC19) má protizápalové a imunosupresívne vlastnosti. Účinky sú spôsobené väzbou na rozpustný a na membránu naviazaný ľudský receptor IL-6 (IL-6R), ktorý bráni signálu ... satralizumab

ofatumumab

Produkty Ofatumumab boli schválené v roku 2009 ako koncentrát na prípravu infúzneho roztoku na liečbu leukémie (Arzerra). V roku 2020 bol v USA schválený injekčný roztok na liečbu SM (Kesimpta). Štruktúra a vlastnosti Ofatumumab je ľudská monoklonálna protilátka IgG1 produkovaná biotechnologickými metódami. Má molekulovú hmotnosť… ofatumumab

olaratumab

Produkty Olaratumab bol schválený v USA a EÚ v roku 2016 a v mnohých krajinách v roku 2017 ako koncentrát na prípravu infúzneho roztoku (Lartruvo). Štruktúra a vlastnosti Olaratumab je ľudská monoklonálna protilátka IgG1, ktorá sa viaže na PDGFRα. Vyrába sa biotechnologickými metódami a má molekulovú hmotnosť… olaratumab

Eculizumab

Produkty Eculizumab je komerčne dostupný ako koncentrát na prípravu infúzneho roztoku (Soliris). V mnohých krajinách bol schválený v januári 2010. Štruktúra a vlastnosti Eculizumab je monoklonálna protilátka produkovaná technológiou rekombinantnej DNA v bunkových líniách NSO. Skladá sa z dvoch ťažkých a dvoch ľahkých reťazcov aminokyselín ... Eculizumab

trastuzumab

Produkty Trastuzumab je komerčne dostupný ako lyofilizát na prípravu infúzneho koncentrátu (Herceptin, biologicky podobné). V mnohých krajinách je schválený od roku 1999 (USA: 1998, EÚ: 2000). V roku 2016 bolo v mnohých krajinách vydané dodatočné riešenie na subkutánnu injekciu na liečbu rakoviny prsníka (subkutánny Herceptin). V iných krajinách bol k dispozícii už skôr. … trastuzumab

Elotuzumab

Produkty Elotuzumab bol schválený v USA v roku 2015 a v EÚ a Švajčiarsku v roku 2016 ako prášok na prípravu infúzneho roztoku (Empliciti). Štruktúra a vlastnosti Elotuzumab je humanizovaná monoklonálna protilátka IgG1 s molekulovou hmotnosťou 148.1 kDa. Vyrába sa biotechnologickými metódami. Účinky Elotuzumabu (ATC… Elotuzumab