anakinra

Produkty Anakinra sa predáva ako injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke (Kineret). Droga ešte nebola schválená v mnohých krajinách. Štruktúra a vlastnosti Anakinra je rekombinantný, neglykozylovaný ľudský antagonista receptora interleukínu-1. Líši sa od prírodného IL-1Ra tým, že má na N konci ďalší metionín. Anakinra pozostáva zo 153 amino… anakinra