Alogliptín

Produkty Alogliptin je komerčne dostupný vo forme filmom obalených tabliet ako monopreparát (Vipidia) a ako fixná kombinácia s metformínom (Vipdomet). Bol schválený v mnohých krajinách v roku 2013. Štruktúra a vlastnosti Alogliptín (C18H21N5O2, Mr = 339.4 g/mol) je v liečivách prítomný ako alogliptínbenzoát, biely kryštalický prášok, ktorý je ťažko rozpustný vo vode. … Alogliptín

linagliptin

Produkty Linagliptin je registrovaný ako filmom obalené tablety v USA a EÚ od roku 2011 a v mnohých krajinách od roku 2012 (Trajenta). V mnohých krajinách sa začal predávať 1. mája 2012. Linagliptín sa tiež kombinuje fixovaný s metformínom, ako aj s empagliflozínom. Trijardy XR je fixná kombinácia empagliflozínu,… linagliptin