Účinok antacíd

Všeobecné informácie Antacid (množné číslo: antacidá) je liek, ktorý možno v medicíne použiť na neutralizáciu kyslého gastrointestinálneho prostredia. Účinné látky používané ako antacidá sú predovšetkým soli slabých kyselín alebo slabých zásad. Spoločným znakom všetkých antacíd je, že pôsobia ako tlmivý roztok na žalúdočnú šťavu a môžu ... Účinok antacíd