sitaxentan

Výrobky Sitaxentan sú na trhu v EÚ od roku 2006 vo forme filmom obalených tabliet (Thelin 100 mg, Pfizer). V roku 2010 bol stiahnutý z trhu kvôli vedľajším účinkom toxickým pre pečeň. Štruktúra a vlastnosti Sitaxentan (C18H15ClN2O6S2, Mr = 454.9 g/mol) je derivát oxazolu, tiofénu, benzodioxolu a sulfónamidu. Je prítomný… sitaxentan

Ambrisentan

Produkty Ambrisentan je komerčne dostupný vo forme filmom obalených tabliet (Volibris). V mnohých krajinách je schválený od roku 2008. Generické verzie boli zaregistrované v roku 2020. Štruktúra a vlastnosti Ambrisentan (C22H22N2O4, Mr = 378.4 g/mol) je derivát dimetylpyrimidínu, difenyl a kyseliny propiónovej a existuje ako biely kryštalický prášok, ktorý je prakticky nerozpustný… Ambrisentan

Macitentan

Produkty Macitentan je komerčne dostupný vo forme filmom obalených tabliet (Opsumit). Bol schválený v USA v októbri 2013 a v mnohých krajinách v roku 2014. Macitentan bol uvedený na trh ako nástupca bosentanu (Tracleer), pretože stráca patentovú ochranu. Štruktúra a vlastnosti Macitentan (C19H20Br2N6O4S, Mr = 588.3 g/mol) je brómovaný pyrimidín… Macitentan

bosentan

Produkty Bosentan je komerčne dostupný vo forme tabliet a dispergovateľných tabliet (Tracleer). V mnohých krajinách bol schválený od roku 2002. Generické verzie boli zaregistrované v roku 2017. Štruktúra a vlastnosti Bosentan (C27H29N5O6S, Mr = 551.6 g/mol) je v liečivách prítomný ako bosentan monohydrát, biely až žltkastý prášok, ktorý je slabo rozpustný v… bosentan