Pepsín

Štruktúra a vlastnosti Pepsín existuje ako biely až svetlo žltý, hygroskopický, kryštalický alebo amorfný prášok, ktorý je rozpustný vo vode. Získava sa zo žalúdočnej sliznice ošípaných, hovädzieho dobytka alebo oviec. Pepsín obsahuje proteinázy žalúdka, ktoré sú aktívne v kyslom prostredí (pH 1 až 5). Účinky pepsínu (ATC A09AA03)… Pepsín

Laktázy

Produkty Laktáza je komerčne dostupná v mnohých krajinách ako liek (Lacdigest) aj ako doplnok stravy. Dostupné dávkové formy zahrnujú žuvacie tablety a kapsuly. „Sila“ alebo enzýmová aktivita je indikovaná jednotkou FCC (Food Chemical Codex). Štruktúra a vlastnosti Enzýmy obsiahnuté v prípravkoch sú beta-galaktozidázy, zvyčajne získavané z plesní (, ... Laktázy

Alfa-galaktozidáza

Produkty Alpha-galactosidase je komerčne dostupný ako doplnok stravy alebo zdravotnícke zariadenie v niektorých krajinách, napríklad v Nemecku a USA. Je tiež kombinovaný s inými enzýmami. Štruktúra a vlastnosti Alfa-galaktozidáza je enzým, ktorý sa zvyčajne extrahuje z húb. Účinky Alfa-galaktozidáza štiepi nestráviteľné uhľohydráty, ktoré sa nachádzajú napríklad v strukovinách, ... Alfa-galaktozidáza