albendazol

Produkty Albendazol je komerčne dostupný vo forme žuvacích tabliet a vo forme suspenzie (zentel). Bol schválený v mnohých krajinách v roku 1993. Štruktúra a vlastnosti Albendazol (C12H15N3O2S, Mr = 265.3 g/mol) existuje ako biely až slabo nažltlý prášok, ktorý je prakticky nerozpustný vo vode. Je to derivát benzimidazolu a po absorpcii je úplne biotransformovaný. … albendazol