anagrelid

Produkty Anagrelid je komerčne dostupný vo forme kapsúl (tromboreduktín, Xagrid, generikum). Štruktúra a vlastnosti Anagrelid hydrochlorid (C10H8Cl3N3O, Mr = 292.5 g/mol) je v liečivách prítomný ako monohydrát hydrochloridu anagrelidu. Účinky Anagrelid (ATC L01XX35) znižuje počet krvných doštičiek v periférnej krvi. Mechanizmus účinku nie je presne známy, ale pravdepodobne súvisí s dozrievaním megakaryocytov. Indikácie… anagrelid