kaspofungín

Prípravky Caspofungin sa musí podávať ako infúzny roztok, pretože je orálne biodostupný (Cancidas, generiká). Je schválený v mnohých krajinách od roku 2002 a bol prvým členom echinokandínov. Štruktúra a vlastnosti Caspofungín je v liečivách prítomný ako kaspofungíndiacetát (C52H88N10O15 - 2C2H4O2, Mr = 1213.42 g/mol), hygroskopický biely… kaspofungín

anidulafungín

Produkty Anidulafungin je komerčne dostupný vo forme prášku na prípravu infúzneho roztoku (Ecalta, generiká). V mnohých krajinách je schválený od roku 2009. Štruktúra a vlastnosti Anidulafungín (C58H73N7O17, Mr = 1140.3 g/mol) je cyklický lipopeptid. Je to polosyntetický echinokandín získaný z produktu fermentácie. Existuje ako… anidulafungín

mikafungín

Produkty Micafungin je komerčne dostupný vo forme prášku na prípravu infúzneho roztoku (Mycamine). Bol schválený v mnohých krajinách v roku 2012. Štruktúra a vlastnosti Micafungín (C56H70N9NaO23S, Mr = 1292.3 g/mol) je komplexná molekula získavaná ako derivát produktu fermentácie huby F-11899. Je prítomný v lieku… mikafungín