Antazolin: antihistaminikum

Produkty Antazolin je fixná kombinácia s tetryzolínom vo forme očných kvapiek komerčne dostupných (Spersallerg, Spersallerg SDU). V mnohých krajinách je schválený od roku 1967. Štruktúra a vlastnosti Antazolin (C17H19N3, Mr = 265.35 g/mol) je v liečivách prítomný ako antazolin hydrochlorid, biely kryštalický prášok, ktorý je ťažko rozpustný vo vode. To je … Antazolin: antihistaminikum

Emedastín

Produkty Emedastine sú komerčne dostupné vo forme očných kvapiek (Emadine). V mnohých krajinách je schválený od roku 1999. Štruktúra a vlastnosti Emedastín (C17H26N4O, Mr = 302.41 g/mol) je benzimidazol a derivát metyl diazepínu. V liekoch je prítomný ako emedastinidifumarát, biely prášok, ktorý je rozpustný vo vode. Účinky Emedastine… Emedastín

Epinastín

Produkty Epinastine sú komerčne dostupné vo forme očných kvapiek (Relestat). V mnohých krajinách je schválený od roku 2004. Štruktúra a vlastnosti Epinastín (C16H15N3, Mr = 249.31 g/mol) je v liečivách prítomný ako hydrochlorid epinastínu. Je to derivát azepínu a imidazolu. Účinky Epinastín (ATC S01GX10) má antihistaminikum, antialergikum a stabilizáciu žírnych buniek ... Epinastín