aprepitant

Produkty Aprepitant je komerčne dostupný vo forme kapsúl (Emend). V mnohých krajinách je schválený od roku 2003. Štruktúra a vlastnosti Aprepitant (C23H21F7N4O3, Mr = 534.4 g/mol) je derivát morfolínu a triazol-3-ónu. Existuje vo forme bieleho kryštalického prášku, ktorý je prakticky nerozpustný vo vode. Na vnútrožilové použitie obsahuje vo vode rozpustnejšie prekurzor… aprepitant

Rolapitant

Výrobky Rolapitant boli schválené vo forme filmom obalených tabliet v USA v roku 2015, v EÚ v roku 2017 a v mnohých krajinách v roku 2018 (Varuby). Štruktúra a vlastnosti Rolapitant (C25H26F6N2O2, Mr = 500.5 g/mol) je v liečive prítomný ako rolapitan hydrochlorid, biely prášok, ktorý je rozpustnejší vo vode pri ... Rolapitant

fosaprepitant

Produkty Fosaprepitant je komerčne dostupný ako infúzny prípravok (Ivemend). V mnohých krajinách je schválený od roku 2008. Štruktúra a vlastnosti Fosaprepitant (C23H22F7N4O6P, Mr = 614.4 g/mol) je prekurzorom aprepitantu (Emend). Na rozdiel od aprepitantu, ktorý sa podáva perorálne, je fosaprepitant podávaný parenterálne a je rozpustnejší vo vode. Podrobné informácie Pozri pod aprepitantom