Aponal®

Účinná látka Doxepin Úvod Doxepin (obchodný názov: Aponal®) je liek zo skupiny tricyklických antidepresív. Pôsobí v centrálnom nervovom systéme tak, že inhibuje spätné vychytávanie neurotransmiterov serotonínu a noradrenalínu. Doxepin má náladový a sedatívny (útlmový) účinok. Hlavnou indikáciou (oblasť použitia) je depresia. Kým sa spustí tlmiaci efekt ... Aponal®

Kontraindikácia Aponal®

Kontraindikácia V prípade známej precitlivenosti na doxepín nie je povolená žiadna aplikácia. Ďalšie kontraindikácie sú: Doxepin sa tiež nesmie používať počas dojčenia alebo u detí mladších ako 12 rokov. Veľmi opatrné použitie pri srdcových chorobách (ischemická choroba srdca, srdcové zlyhanie, srdcová arytmia, syndróm dlhého QT), epilepsia, glaukóm, zväčšenie prostaty ... Kontraindikácia Aponal®