doxepin

Definícia Doxepin sa používa ako tricyklické antidepresívum na depresiu, ale aj na liečbu závislostí, najmä závislosti od opiátov. Doxepin je inhibítor spätného vychytávania. To znamená, že bráni tomu, aby sa posolské látky, ako je norepinefrín, dopamín a serotonín, absorbovali do nervových buniek mozgu. K dispozícii je teda opäť viac neurotransmiterov, ktoré… doxepin

Kontraindikácie | Doxepin

Kontraindikácie Rovnako ako pre iné lieky, aj pre Doxepin existujú kontraindikácie, ktoré znemožňujú užívať Doxepin: Precitlivenosť na doxepín alebo príbuzné látky Delir (zakalenie vedomia s ďalšími zmyslovými bludmi alebo bludmi) Glaukóm s úzkym uhlom Akútna retencia moču Hyperplázia prostaty (zväčšenie prostata) s ďalšou tvorbou zvyškového moču Na črevnú paralýzu počas ... Kontraindikácie | Doxepin

Aponal®

Účinná látka Doxepin Úvod Doxepin (obchodný názov: Aponal®) je liek zo skupiny tricyklických antidepresív. Pôsobí v centrálnom nervovom systéme tak, že inhibuje spätné vychytávanie neurotransmiterov serotonínu a noradrenalínu. Doxepin má náladový a sedatívny (útlmový) účinok. Hlavnou indikáciou (oblasť použitia) je depresia. Kým sa spustí tlmiaci efekt ... Aponal®

Kontraindikácia Aponal®

Kontraindikácia V prípade známej precitlivenosti na doxepín nie je povolená žiadna aplikácia. Ďalšie kontraindikácie sú: Doxepin sa tiež nesmie používať počas dojčenia alebo u detí mladších ako 12 rokov. Veľmi opatrné použitie pri srdcových chorobách (ischemická choroba srdca, srdcové zlyhanie, srdcová arytmia, syndróm dlhého QT), epilepsia, glaukóm, zväčšenie prostaty ... Kontraindikácia Aponal®

venlafaxín

Úvod Venlafaxín je klasifikovaný ako antidepresívum, ktoré je jedným zo selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SSNRI). Liek pôsobí ako stimulant a činidlo znižujúce úzkosť zvýšením hladín serotonínu a noradrenalínu v centrálnom nervovom systéme. Z tohto dôvodu sa používa na liečbu úzkostných porúch a ťažkej depresie. U detí a… venlafaxín

Vedľajšie účinky venlafaxínu Venlafaxín

Vedľajšie účinky venlafaxínu O antidepresívach a tiež o venlafaxíne je známe, že spôsobujú celý rad vedľajších účinkov. Tieto sa vyskytujú častejšie, najmä na začiatku liečby. Väčšinou však vedľajšie účinky po dlhšom užívaní lieku zmiznú. Skupina selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) však ... Vedľajšie účinky venlafaxínu Venlafaxín

Cena | Venlafaxín

Cena Venlafaxín je dostupný len na lekársky predpis a predáva sa v lekárňach v rôznych dávkach (37.5 mg a 75 mg). K dispozícii sú tiež rôzne veľkosti balenia (20, 50, 100 tabliet v balení). 20 balenie s menšou dávkou 37.5 mg venlafaxínu na tabletu stojí zhruba 15 eur. Väčšie 50 balenie… Cena | Venlafaxín