Čo treba dodržiavať pri odstavení Xarelta®?

Úvod Xarelto® je obchodný názov pre účinnú látku rivaroxaban. Toto je antikoagulačný liek, hovorovo riedidlo krvi. Rodinný lekár, ktorý vás bude liečiť, bude váš príjem pozorne sledovať a nemal by s jeho užívaním prestať bez jeho pokynov. Za určitých okolností je však prerušenie podávania Xarelta® nevyhnutné. To by sa tiež malo vykonávať iba na… Čo treba dodržiavať pri odstavení Xarelta®?

Je premostenie nevyhnutné? | Čo treba dodržiavať pri odstavení Xarelta®?

Je premostenie nevyhnutné? Premosťovanie je prerušenie príjmu liekov na krátku dobu. Pred operáciami to môže byť potrebné s antikoagulanciami. Malé operácie, ako napríklad zubná chirurgia, je možné vykonávať bez premosťovania. Väčšie operácie sú však spojené s vysokým rizikom krvácania, a preto ich nemožno vykonať, kým ... Je premostenie nevyhnutné? | Čo treba dodržiavať pri odstavení Xarelta®?