Vedľajšie účinky Celebrexu

Úvod Účinnou látkou lieku Celebrex® je celecoxib. Celebrex® je nesteroidné protizápalové liečivo (NSAID), ktoré je určené na liečbu podráždenia a bolesti pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov. Celebrex® však tiež spôsobuje nežiaduce účinky. Spektrum vedľajších účinkov je veľmi široké. Nie každý pacient liečený Celebrexom® má rovnakú úroveň vedľajších účinkov. Každý… Vedľajšie účinky Celebrexu

Dýchanie | Vedľajšie účinky Celebrexu

Dýchanie Celebrex® môže v zriedkavých prípadoch zúžiť priedušky a spôsobiť tak dýchacie ťažkosti. Kašeľ sa vyskytuje aj ako vedľajší účinok. Liečba Celebrexom® môže navyše spôsobiť infekciu dýchacích ciest. Citlivosť Veľmi zriedkavo majú pacienti s Celebrexom poruchy zraku a chuti, citlivosť na svetlo a zníženie sluchového výkonu. Občas mravčenie, niekedy bolestivé ... Dýchanie | Vedľajšie účinky Celebrexu