Röntgenové vyšetrenie dieťaťa

Úvod Röntgenovým vyšetrením u dieťaťa sa rozumie zhotovenie röntgenového obrazu pomocou röntgenového žiarenia na diagnostiku konkrétnych chorôb. Röntgenové lúče sú obzvlášť vhodné na hodnotenie kostných štruktúr. Mäkké tkanivá, ako sú orgány, sa stanú viditeľnejšími pomocou ultrazvukového vyšetrenia alebo MRI. U detí však existuje niekoľko ... Röntgenové vyšetrenie dieťaťa

Aké sú alternatívy? | Röntgenové vyšetrenie dieťaťa

Aké sú alternatívy? Alternatívnymi zobrazovacími metódami sú predovšetkým ultrazvuk a MRI. Oba sú však vhodnejšie na vyšetrenie mäkkých tkanív, ako sú orgány, a menej na posúdenie kostí. U veľmi malých detí však veľká časť kostry ešte nie je skostnatená a stále pozostáva z chrupavky. To znamená, že ultrazvuk… Aké sú alternatívy? | Röntgenové vyšetrenie dieťaťa

Príprava na skúšku RTG hrudníka (RTG hrudníka)

Príprava na vyšetrenie Pred samotným vyšetrením musí byť horná časť tela spravidla vyzlečená. Tiež by mali byť odstránené akékoľvek šperky na hornej časti tela. Krátko predtým, ako sa urobí röntgen hrudníka, personál opustí miestnosť, kde sa röntgen vykonáva. Samotný obrázok potom trvá iba niekoľko milisekúnd. Následne… Príprava na skúšku RTG hrudníka (RTG hrudníka)

Je vystavenie žiareniu nebezpečné? | RTG hrudníka (RTG hrudníka)

Je expozícia žiareniu nebezpečná? Expozícia žiarenia z röntgenu hrudníka je relatívne nízka a porovnateľná s expozíciou žiareniu z transatlantického letu. Vyšetrenie preto spravidla nie je priamo nebezpečné. Napriek tomu je potrebné vždy zvážiť možné výhody a potenciálne škody. Malo by sa zabrániť nadbytočnému a príliš častému röntgenovému žiareniu, pretože inak ... Je vystavenie žiareniu nebezpečné? | RTG hrudníka (RTG hrudníka)

RTG hrudníka (RTG hrudníka)

Definícia Röntgenové vyšetrenie hrudníka (lekársky výraz: hrudník), zvyčajne označované ako röntgenový hrudník, je často vykonávané štandardné vyšetrenie. Používa sa na posúdenie rôznych orgánov, ako sú pľúca, srdce alebo rebrá. Za týmto účelom sa hrudník röntgenuje s relatívne malým počtom röntgenových lúčov a urobia sa obrázky. Počas… RTG hrudníka (RTG hrudníka)

myelografia

Synonymá Kontrastné médium na zobrazenie spinálneho kanála (syn. Spinálny kanál). Definícia Myelografia je invazívny (poškodzujúci telo) diagnostický röntgenový postup na objasnenie bolesti chrbta, ak existuje podozrenie, že príčina bolesti súvisí so stláčaním miechy (myelónu) alebo miechových nervov a ďalších moderných … myelografia

Príprava | Myelografia

Príprava Pred myelografiou je potrebná určitá príprava. Lekár je povinný pacienta dôkladne informovať o povahe a nevyhnutnosti vyšetrenia. Musí tiež informovať pacienta o všeobecných a pre intervenciu špecifických rizikách. Na druhej strane musí pacient dať svoj písomný súhlas s myelografiou najmenej jeden deň pred ... Príprava | Myelografia

Bolesť | Myelografia

Myelografia bolesti je rutinný postup s nízkym rizikom. Riziko pre pacienta môže predstavovať iba injekcia kontrastnej látky do bedrovej oblasti (medzi L3 a L4). Zriedkavou komplikáciou je výskyt bolesti počas vyšetrenia. K tomu dochádza v dôsledku poranenia nervových vlákien počas punkcie myelografickou ihlou. Pacienti často… Bolesť | Myelografia

diskografie

Synonymá v širšom zmysle Diskografia, spondylodiscitída, spondylitída, diskitída, zápal medzistavcových platničiek, zápal tela stavca. Definícia Diskopatia opisuje klinický obraz disku spôsobujúceho bolesť chrbta ako súčasť procesu starnutia. Bolesť sa prenáša z vnútornej strany disku vrastaním bolesti prenášajúcich nervové vlákna do tkaniva disku. … diskografie