Dlhodobé EKG

Čo je to? Dlhodobé EKG je trvalé zaznamenanie elektrokardiogramu, ktoré zvyčajne trvá 24 hodín. EKG meria elektrický potenciál prostredníctvom elektród, ktoré sú pripevnené k pokožke v rôznych bodoch tela. Merania cez elektródy vedú k kazetovému rekordéru, ktorý je zavesený na krku páskou. … Dlhodobé EKG

Kto potrebuje dlhodobé EKG? | Dlhodobé EKG

Kto potrebuje dlhodobé EKG? Dlhodobé EKG sa vykonáva hlavne pri podozrení na srdcovú arytmiu. V rutinnej klinickej diagnostike sa vyšetrenie EKG často používa, ale iba na niekoľko sekúnd až minút. Mnoho srdcových arytmií môže byť veľmi výrazných a klinicky relevantných, ale pri krátkom vyšetrení nie sú viditeľné. Pacienti často zaznamenávajú príznaky ... Kto potrebuje dlhodobé EKG? | Dlhodobé EKG

Cvičenie EKG

Čo je to? V prípade cvičebného EKG sa zariadenie EKG používa na zachytávanie a zaznamenávanie elektrických signálov srdca, zatiaľ čo ošetrovaná osoba je fyzicky aktívna, čím zaťažuje srdce a krvný obeh. Cvičenie EKG je dôležitým diagnostickým nástrojom na diagnostiku určitých srdcových chorôb. … Cvičenie EKG