Hrubé líce

Úvod Hrubá tvár je zvyčajne takzvaný absces. Toto popisuje zapuzdrenú akumuláciu hnisu, ktorá sa vyvíja okolo zápalu v novovytvorenej dutine. Hrubá tvár v zmysle opuchu bez abscesu sa zvyčajne objaví po odstránení zuba, napr. Počas operácie zuba múdrosti. Tento silný opuch sa môže značne rozšíriť, ak… Hrubé líce

Parulis

Úvod Parulis je akýkoľvek opuch mäkkých tkanív okolo čeľustí bez ohľadu na jeho príčinu. Ľudový jazyk nazýva Parulis „hrubým lícom“. Klinicky ide o zápalový, zvonka vnímateľný opuch v oblasti čeľuste. Vo väčšine prípadov je zápal výsledkom chronického zápalu špičky zubného koreňa ... Parulis