Trvanie vedľajších účinkov a následných účinkov anestézie

Úvod Trvanie vedľajších účinkov a následných účinkov anestézie závisí od mnohých faktorov. Okrem veku hrá svoju rolu aj použité anestetikum. V zásade však väčšina pooperačných symptómov, ako je nevoľnosť alebo mierna zmätenosť, trvá iba krátko. Nevoľnosť Ak nie sú prijaté žiadne preventívne opatrenia, až 30% všetkých pacientov… Trvanie vedľajších účinkov a následných účinkov anestézie

So starými ľuďmi | Trvanie vedľajších účinkov a následných účinkov anestézie

U starých ľudí Vedľajšie účinky anestézie môžu byť rozmanité. Pooperačná bolesť, nevoľnosť a vracanie po anestézii, ako aj stavy zmätenosti sa vyskytujú najčastejšie. Zvlášť starší pacienti často trpia takzvaným pooperačným delíriom. Podľa rôznych štúdií je týmto… So starými ľuďmi | Trvanie vedľajších účinkov a následných účinkov anestézie

Príznaky | Pooperačné delírium

Príznaky Pooperačné delírium sa zvyčajne vyvíja počas prvých štyroch dní po operácii/celkovej anestézii. Postihnutí pacienti zvyčajne trpia dezorientáciou, najmä časovou a situačnou zmätenosťou. Orientácia na miesto a osobu je skôr neporušená. Ďalšími príznakmi sú úzkosť a nepokoj, pacienti často reagujú podráždene alebo dokonca agresívne na ošetrujúci personál ... Príznaky | Pooperačné delírium

Ošetrenie | Pooperačné delírium

Liečba Terapia pozostáva z rôznych opatrení. U všetkých starších alebo všeobecných pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti by sa mali vykonať základné opatrenia na udržanie orientácie (okuliare, načúvacie prístroje). Pravidelná a predĺžená mobilizácia, vyhýbanie sa dehydratácii, vyvážená strava a udržiavanie rytmu spánku a bdenia môžu zabrániť ... Ošetrenie | Pooperačné delírium