Femoralis katéter

Definícia Femoralis katéter je prístup k stehennému nervu, cez ktorý je možné podávať lieky proti bolesti (tiež nepretržite). Tieto analgetiká sú smerované do bezprostrednej blízkosti nervu a zabraňujú prenosu vnímania bolesti tu. Je to metóda krátkodobej alebo dlhodobej terapie bolesti. Iné názvy katétra femoralis sú… Femoralis katéter

Riziká | Femoralis katéter

Riziká Riziká blokády stehennej kosti sú veľmi zvládnuteľné. Je to rutinný postup, ktorý vo väčšine prípadov prebieha hladko. Ako riziko by však stále mali byť uvedené kardiovaskulárne problémy a poškodenie nervov, aj keď sa tieto vyskytujú veľmi zriedkavo. Ako komplikácia môže dôjsť napríklad k poraneniu nervu pri prepichnutí punkčnou ihlou. … Riziká | Femoralis katéter