Tlakový obväz v slabinách po vyšetrení srdcovým katétrom Tlakový obväz

Tlakový obväz v slabinách po vyšetrení srdcového katétra Ako už bolo spomenuté, po vyšetrení srdcového katétra sa používa aj tlakový obväz. Toto vyšetrenie slúži predovšetkým na diagnostiku a terapiu chorôb srdca a ciev. Po vyšetrení musí byť miesto vpichu ošetrené tlakovým obväzom, pretože… Tlakový obväz v slabinách po vyšetrení srdcovým katétrom Tlakový obväz