Zdravotná prehliadka – čo sa stane

Patrí medzi ne cukrovka, vysoký krvný tlak a problémy s obličkami. Týmto spôsobom sa možno vyhnúť chorobám alebo ich odhaliť a liečiť čo najskôr. Tu sa dozviete, ktoré vyšetrenia môžete očakávať pri zdravotnej prehliadke, kedy je termín vyšetrenia a kto ho vykonáva.

Čo je to zdravotná prehliadka?

Zdravotná prehliadka je dôležitou preventívnou prehliadkou pre mužov a ženy. Slúži na odhalenie chorôb ako vysoký krvný tlak, diabetes mellitus či srdcové problémy v ranom štádiu. Zdravotná prehliadka tiež poskytuje priestor na lekárske poradenstvo o témach, ako je rodinná anamnéza a iné riziká chorôb. Zdravotnú prehliadku vykonáva rodinný lekár alebo internista.

Kedy môžem absolvovať zdravotnú prehliadku?

Vo veku od 18 do 34 rokov hradí zdravotné poistenie náklady na jednorazovú zdravotnú prehliadku. Každý nad 35 rokov má nárok na prehliadku každé tri roky. Všetky vyšetrenia sú pre pacienta bezplatné.

Aké vyšetrenia prebiehajú počas kontroly?

Na začiatku zdravotnej prehliadky sa lekár pýta pacienta na predchádzajúce ochorenia a ochorenia, ktoré sa vyskytujú v jeho rodine. Hlavný dôraz je kladený na bežné ochorenia ako napr

  • vysoký krvný tlak
  • zvýšené hladiny lipidov v krvi
  • Diabetes mellitus
  • Koronárne srdcové choroby
  • Arteriálna okluzívna choroba
  • Pľúcne choroby
  • Rakovina

Týmto spôsobom lekár určí individuálny rizikový profil ochorenia pacienta a posúdi osobné riziko.

Okrem anamnézy lekár kontroluje pacientovu životosprávu. Meria telesnú hmotnosť a výšku, kladie pacientovi otázky týkajúce sa jeho konzumácie nikotínu, alkoholu a drog a zisťuje, či má dostatok pohybu. Posúdi aj psychický stav pacienta.

Fyzikálne vyšetrenie

Po pohovore nasleduje fyzické vyšetrenie. Lekár najskôr vyšetrí hrudník a vypočuje srdce, pľúca a krčnú tepnu. Lekár zvyčajne meria pulz na nohe. Tiež skúma pacientovo držanie tela a kontroluje pokožku. Reflexná kontrola poskytuje informácie o možnom poškodení nervu. Kontroluje sa aj funkcia zmyslových orgánov.

Meranie krvného tlaku

Súčasťou zdravotnej prehliadky je meranie krvného tlaku. Lekár určí systolický a diastolický krvný tlak. Optimálny krvný tlak je 120/80 mmHg (milimetre ortuti), do 129/84 je hodnota ešte v norme. Od 140/90 je krvný tlak zvýšený (hypertenzia).

Ďalšie informácie nájdete v článku Meranie krvného tlaku.

Krvný test (hodnoty lipidov v krvi, hladina cukru v krvi nalačno)

Čo hodnoty znamenajú sa dočítate v článku Hodnoty cholesterolu.

Okrem hodnôt lipidov v krvi sa zo vzorky krvi zisťuje aj hladina glukózy v krvi nalačno. U ľudí so zdravým metabolizmom je hladina cukru v krvi nalačno pod 100 mg/dl. Ak je vyššia, môže to znamenať diabetes mellitus.

Stav vakcinácie

Pri každej zdravotnej prehliadke lekár kontroluje stav zaočkovanosti pacienta. Na to je potrebný žltý očkovací preukaz. V prípade potreby je potrebné vykonať posilňovaciu vakcináciu.

Kedy treba ktoré očkovanie posilniť, zistíte v očkovacom kalendári.

Kontrola 35

Prehliadka 35 je začiatkom pravidelných zdravotných prehliadok. Kontrola by sa teraz mala vykonávať každé tri roky.

Súčasťou kontroly zdravotného stavu 35+ je aj vyšetrenie moču: Lekár vyšetrí vzorku moču od pacienta prúžkom moču, či neobsahuje stopy bielkovín, glukózy, červených a bielych krviniek a dusitanov. Test poskytuje informácie o zdraví obličiek, močového mechúra, močovodov a močovej trubice.

Muži vo veku 65 a viac rokov

Od 65. roku života je súčasťou zdravotnej prehliadky jednorazový skríning aneuryzmy aorty [Odkaz]. Lekár pomocou ultrazvukového prístroja vyšetrí cievy v bruchu, aby včas odhalil prípadné vydutiny.