HDL cholesterol: Čo znamená vaša laboratórna hodnota

Čo je to HDL cholesterol?

HDL cholesterol je transportný systém lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL) pre cholesterol v krvi. Transportuje cholesterol z buniek tela do pečene, kde sa krvný tuk môže odbúravať. Okrem toho je HDL schopný odstrániť prebytočný cholesterol, ktorý sa usadil v stenách ciev. HDL cholesterol tak chráni pred „kornatením tepien“ (arterioskleróza alebo ateroskleróza), a preto sa často označuje ako dobrý cholesterol.

Nebezpečnými dôsledkami artériosklerózy sú poruchy krvného obehu v rôznych tkanivách a orgánoch, napríklad ischemická choroba srdca (základ srdcového infarktu) a mŕtvica.

Kedy sa stanovuje HDL cholesterol?

Hladina HDL sa určuje, keď chce lekár posúdiť riziko aterosklerózy a konkrétne koronárnej choroby srdca (ICHS). Toto riziko sa zvyšuje, ak je HDL cholesterol príliš nízky. Riziko aterosklerózy je však tiež zjavne zvýšené pri extrémne vysokých hladinách (nad približne 90 mg/dl).

HDL cholesterol: štandardné hodnoty

Na meranie HDL cholesterolu lekár odoberie vzorku krvi. Keďže tuk sa do krvi dostáva príjmom potravy, vzorka krvi by sa mala odoberať aspoň na prvé stanovenie nalačno. Treba sa tiež vyhnúť nadmernej konzumácii tučných jedál alebo alkoholu v dňoch predtým, pretože to môže skresliť výsledky. Najmä následné kontroly sa však podľa aktuálneho odborného posudku dajú robiť aj bez hladovky.

Vek alebo pohlavie

Normálne hodnoty HDL cholesterolu

Novorodeniatko

22 – 89 mg/dl

kojenci

13 – 53 mg/dl

kojenci

22 – 89 mg/dl

Dámske

45 – 65 mg/dl

Pánske

35 – 55 mg/dl

Pre zjednodušenie si možno spomenúť: koncentrácia HDL cholesterolu v krvi u žien by mala byť aspoň 45 mg/dl, u mužov 40 mg/dl.

Okrem HDL cholesterolu lekár zisťuje aj celkový cholesterol a „zlý“ LDL cholesterol – pre lepší odhad rizika aterosklerózy. Na tento účel môže vypočítať aj kvocient celkového cholesterolu a HDL cholesterolu (cieľ: < 4.5), ako aj kvocient LDL/HDL. Pre druhých:

Kvocient LDL/HDL medzičasom stratil časť svojej dôležitosti, pokiaľ ide o odhad kardiovaskulárneho rizika. Zdá sa, že extrémne vysoké hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu (nad približne 90 mg/dl) v skutočnosti zvyšujú riziko aterosklerózy. Pri HDL cholesterole teda neplatí: čím viac, tým lepšie.

Ako môžem zvýšiť HDL cholesterol?

Ak je HDL príliš nízky, je potrebné konať. Zvýšiť HDL cholesterol by mali najmä pacienti s inými rizikovými faktormi aterosklerózy. Patria sem diabetes mellitus, vrodené poruchy metabolizmu lipidov a obezita.

Abstinencia od nikotínu tiež spôsobuje zvýšenie hodnoty HDL v krvi. Ak tieto základné opatrenia nie sú účinné, nasadzujú sa ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, ale ich vplyv na HDL cholesterol je menší ako na LDL cholesterol.

Čo ak je HDL cholesterol príliš vysoký?

HDL cholesterol je príliš vysoký len v zriedkavých prípadoch: podľa štúdií hodnoty nad cca. 90 mg/dl by mohlo zvýšiť riziko aterosklerózy a možných sekundárnych ochorení, ako je srdcový infarkt.