HCG (ľudský choriový gonadotropín): Kedy ho merať

čo je HCG?

HCG je hormón produkovaný placentou počas tehotenstva. Používa sa na udržanie žltého telieska. To produkuje hormóny progesterón a estrogény a zabraňuje menštruačnému krvácaniu a odmietnutiu nenarodeného dieťaťa. Stanovenie HCG sa teda používa na zistenie tehotenstva (tehotenský test).

Kedy sa určuje hodnota HCG?

Pomocou HCG dokáže lekár zistiť tehotenstvo, dokáže určiť, či došlo k skorému potratu (interrupcii), alebo či sa vajíčko uhniezdilo mimo maternice (mimomaternicové tehotenstvo). Stanovenie hladiny HCG je tiež súčasťou prvotrimestrálneho skríningu (včasný skríning), ktorý slúži na zistenie abnormalít u dieťaťa (napríklad chromozomálnych chýb).

HCG sa tiež určuje ako nádorový marker pri podozrení na určité typy rakoviny u mužov a žien.

Štandardné hodnoty HCG

Koncentrácia HCG sa určuje z krvného séra alebo moču.

Tehotenský test (test moču) je pozitívny, ak je množstvo HCG vyššie ako 10 jednotiek na liter (U/l) – žena je pravdepodobne tehotná.

Týždeň tehotenstva (SSW)

Čas po počatí

Normálna hodnota (sérum)

1st týždeň

5 – 50 U/l

2 týždeň

50 – 500 U/l

3. týždeň

100 – 5,000 U/l

4. týždeň

500 – 10,000 U/l

5. týždeň

1.000 – 50.000 U/l

6. týždeň

10.000 – 100.000 U/l

9. + 10. JJZ

7. + 8. týždeň

15.000 – 200.000 U/l

11 – 14 JJZ

2. – 3. mesiac

10.000 – 100.000 U/l

2. trimester

8,000 – 100,000 U/l

3. trimester

5.000 – 65.000 U/l

Pre HCG ako nádorový marker platia nasledujúce štandardné hodnoty pre netehotné ženy, mužov a deti:

Sérum

Moč

Štandardná hodnota HCG

< 10 U/l

< 20 U/l

Kedy je hodnota HCG príliš nízka?

Pre túto hodnotu nedochádza k odchýlke smerom nadol.

Kedy je hodnota HCG príliš vysoká?

Počas tehotenstva je hodnota HCG prirodzene zvýšená. Príliš pomalý vzostup HCG tu však môže naznačovať potrat alebo mimomaternicové tehotenstvo. Ak hladina HCG po 10. týždni tehotenstva neklesne, dieťa môže mať trizómiu 21 = Downov syndróm.