gonadorelín

Produkty

Gonadorelin je komerčne dostupný vo forme injekcií (Lutrelef). V mnohých krajinách bol schválený od roku 1983.

Štruktúra a vlastnosti

Gonadorelín je dekapeptid. Je chemicky a biologicky identický s GnRH, ktorý je pulzačne uvoľňovaný hypotalamus. Je prítomný v drogy ako gonadorelinacetát, biely až mierne nažltlý prášok to je rozpustné v voda. GnRH: Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly.

účinky

Gonadorelín (ATC H01CA01) stimuluje sekréciu LH a FSH z hypofýzy.

indikácia

  • Hypotalamická amenorea
  • Na podporu luteálnej funkcie po ovulácie došlo a implantácia.
  • Centrálny hypogonadizmus u mužov, napr. Kallmannov syndróm, na vyvolanie puberty.