Arteritída obrovských buniek: diagnostické testy

povinný diagnostika zdravotníckych pomôcok.

  • Farebná duplexná sonografia - vyšetrenie spánkových tepien (spánkových tepien), extrakraniálnych („mimo lebka") plavidláa okcipitálne tepna, podkľúčová tepna atď., na príznaky zápalu; alternatívne je možné použiť zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie s vysokým rozlíšením (MRI) [opuch steny s nízkou ozvenou / takzvaná halo; možno použiť aj stenózy (zúženie)].
  • temporálnej tepna biopsia (odber tkaniva z spánkovej tepny) - pri podozrení na arteritis temporalis [zlato štandard].

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie, laboratórna diagnostika a povinné diagnostika zdravotníckych pomôcok - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Duplexná sonografia (ultrazvuk vyšetrenie: kombinácia sonografického prierezového obrazu (B-sken) a Dopplerova sonografia metóda; zobrazovacia metóda v medicíne, ktorá môže dynamicky predstavovať prietoky tekutín (najmä krv prietok)) končatinových tepien.
  • Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie * (MRI; počítačová metóda prierezového zobrazovania (pomocou magnetických polí, tj. Bez röntgenového žiarenia)) - okrem zobrazenia povrchovej časovej tepny s jej vetvami aj posúdenie povrchovej okcipitálnej artérie a je možná fasciálna artéria (zaznamenáva sa vzor lebečnej náklonnosti)
  • Pozitrónová emisná tomografia* (PET; postup nukleárnej medicíny, ktorý umožňuje vytváranie prierezových obrazov živých organizmov pomocou vizualizácie distribúcia vzoriek slabých rádioaktívnych látok) - vhodné na celotelový skríning.
  • Pozitrónová emisná tomografia/počítačová tomografia (PET-CT) - umožňuje vo väčšine prípadov spoľahlivú diagnózu aj bez nej biopsia.
  • Röntgen hrudníka (röntgenový hrudník /truhla), v dvoch rovinách - vylúčenie aorty aneuryzma (ako súčasť terapie monitoring každé 2 roky).

* Vyhodnotiť ďalšie zapojenie aorty do prevládajúcej lebečnej obrovská bunková arteritída (taktiež počítačová tomografia, Ak je to nevyhnutné).