Genitálny prolaps: Test a diagnostika

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetrenie a povinné laboratórne parametre - na diferenciálne diagnostické objasnenie.

  • Malý krvný obraz
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo ESR (rýchlosť sedimentácie erytrocytov).
  • Stav moču (rýchly test na: pH, leukocyty, dusitany, bielkoviny, krv), sediment, ak je to potrebné, kultivácia moču (detekcia patogénov a rezistogram, to znamená testovanie vhodných látok) antibiotiká pre citlivosť / odolnosť).
  • Obličkové parametre - močovina, kreatinínu, Ak je to nevyhnutné cystatín C or klírens kreatinínu.