Genitálny prolaps: diagnostické testy

Voliteľný diagnostika zdravotníckych pomôcok - v závislosti od výsledkov histórie, fyzické vyšetreniea povinné laboratórne parametre - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky.

  • Ultrazvuk brušnej dutiny (ultrazvuk vyšetrenie brušných orgánov) - na základnú diagnostiku; vrátane renálnej ultrasonografie (vrátane odtoku močových ciest).
  • Vaginálna sonografia (ultrazvuk pomocou ultrazvukovej sondy zavedenej do vagíny (vagíny)) - na posúdenie pohlavných orgánov.
  • Počítačová tomografia (CT) panvy (panvové CT) - na podozrenie na nádory genitálnej oblasti.