Refluxná choroba pažeráka: test a diagnostika

Laboratórne parametre 2. rádu - v závislosti od výsledkov história medicíny, fyzické vyšetrenieatď. - na objasnenie diferenciálnej diagnostiky