Endoskopia žalúdka: Príprava, abstinencia jedla

Jedenie pred gastroskopiou

Je dôležité, aby ste na gastroskopiu prišli triezvi. To znamená, že minimálne šesť hodín nesmiete jesť ani piť nič s cukrom, napríklad mlieko alebo kávu. Ak sa žalúdok vyprázdňuje pomaly alebo existuje podozrenie, že sa tak deje, je potrebné hladovať aspoň 12 hodín.

Na jednej strane sa tak zabráni náhodnému vdýchnutiu (aspirácii) stúpajúcej dužiny potravy počas vyšetrenia, čo by mohlo spôsobiť rozvoj zápalu pľúc. Tiež zmysluplné výsledky vyšetrení, napríklad stavu žalúdočnej sliznice, sa dajú získať len vtedy, keď je žalúdok prázdny.

Maximálne dve hodiny pred gastroskopiou môžete piť čistú, nesýtenú vodu.

Fajčenie pred gastroskopiou

Večer pred gastroskopiou by ste sa mali zdržať fajčenia, pretože nikotín stimuluje tvorbu žalúdočnej šťavy. To sťažuje videnie a môže viesť k skreslenému výsledku. Podobne ako dužina z potravy, aj žalúdočná šťava môže pri vyšetrení vystúpiť do hrdla a náhodne ju vdýchnuť (vdýchnuť) (riziko zápalu pľúc).

Lieky pred gastroskopiou

Pred gastroskopiou sa spravidla lieky nemusia vysadiť.

Lieky na riedenie krvi zahŕňajú kyselinu acetylsalicylovú (ASA, známy obchodný názov Aspirin®), iné inhibítory agregácie krvných doštičiek, ako je klopidogrel, niektoré iné lieky proti bolesti a antikoagulanciá, ako je heparín, Marcumar, apixaban, rivaroxaban alebo dabigatran.

Počas odberu vzoriek tkaniva sa zriedkavo vyskytujú veľké poranenia krvných ciev. Inhibovaná zrážanlivosť krvi však môže viesť k zvýšeným stratám krvi aj pri malých poraneniach.

Odber krvi na zistenie zrážanlivosti pomôže lekárovi rozhodnúť o liekoch v rámci prípravy na gastroskopiu a poskytne aj informáciu o dedičnej poruche zrážanlivosti krvi, ktorá nemusela byť predtým zistená.

Vopred informujte vyšetrujúceho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate. To zahŕňa bylinné prípravky, ako aj prípravky, ktoré ste si kúpili a užívali bez lekárskeho predpisu. Povedzte lekárovi aj o svojich predchádzajúcich ochoreniach a známych alergiách, ak si ich ešte nie je vedomý.