FSME: Popis, symptómy, očkovanie

Stručný prehľad

  • Čo je TBE? TBE znamená skorú letnú meningoencefalitídu. Ide o vírusom podmienený akútny zápal mozgových blán (meningitída) a možno aj mozgu (encefalitída) a miechy (myelitída).
  • Diagnostika: konzultácia lekára s pacientom (anamnéza), krvné testy, odber a rozbor vzorky nervovej tekutiny (punkcia likvoru), prípadne magnetická rezonancia (MRI).
  • Liečba: možná len symptomatická liečba, napríklad analgetikami a antispazmodikami. Pri neurologických príznakoch ako obrna prípadne fyzioterapia, ergoterapia alebo logopédia. V závažných prípadoch liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti.

TBE: Popis

Skorá letná meningoencefalitída (TBE) je akútny zápal mozgových blán a často aj mozgu a miechy. Spúšťa ho vírus TBE. V Nemecku kliešte takmer vždy prenášajú TBE. Preto sa toto ochorenie nazýva aj kliešťová encefalitída. Zriedkavo dochádza k prenosu vírusom infikovaným surovým mliekom od kôz, oviec a – veľmi zriedkavo – kráv. Infekcia TBE z človeka na človeka nie je možná.

Nie každé uhryznutie kliešťom vedie k infekcii TBE a nie každá infekcia vedie k ochoreniu: V rizikových oblastiach Nemecka je v priemere len asi 0.1 až 5 percent kliešťov nositeľmi vírusu TBE. V niektorých oblastiach nesie patogén TBE až 30 percent všetkých kliešťov.

Malo by sa však pamätať na to, že ochorenie môže byť závažné a dokonca smrteľné: Proces hojenia môže trvať mesiace. Niekedy pretrvávajú trvalé neurologické poruchy (napríklad problémy s koncentráciou). Približne u jedného zo sto pacientov vedie infekcia nervového systému TBE k smrti.

TBE: Frekvencia

Ľudia sa nakazia TBE najmä počas rekreačných aktivít vonku, ako je kempovanie alebo turistika. Väčšina chorôb sa pozoruje na jar av lete.

Deti dostávajú uhryznutie kliešťom častejšie ako dospelí, a preto sú vo všeobecnosti viac vystavené riziku nákazy TBE. U detí je však infekcia väčšinou mierna a zahojí sa bez trvalého poškodenia.

Nezamieňajte s lymskou boreliózou

TBE: Symptómy

Ak sa vírusy TBE preniesli prisatím kliešťa, trvá nejaký čas, kým sa objavia prvé príznaky: Pôvodca choroby sa musí najskôr rozšíriť v tele a dostať sa do mozgu. Medzi infekciou (uhryznutím kliešťom) a vypuknutím choroby uplynie v priemere asi jeden až dva týždne. Toto obdobie sa nazýva inkubačná doba TBE. V individuálnych prípadoch môže prepuknutie rannej letnej meningoencefalitídy trvať až 28 dní.

Dvojfázový priebeh ochorenia

Prvými príznakmi TBE sú príznaky podobné chrípke, ako je celkový pocit choroby, horúčka, bolesť hlavy a končatín. Občas sa objavia aj bolesti brucha. Príznaky sú často odmietané ako prechladnutie alebo chrípka. Asi po týždni príznaky ustúpia a horúčka opäť klesne.

U malej časti pacientov horúčka po niekoľkých dňoch opäť stúpa. To znamená začiatok druhej fázy ochorenia. To sa prejavuje nasledovne:

  • Asi u 40 percent pacientov meningitídu sprevádza encefalitída. Lekári vtedy hovoria o meningoencefalitíde.
  • Asi u desiatich percent pacientov sa zapáli aj miecha. Toto sa nazýva meningoencefalomyelitída.
  • Veľmi zriedkavo je zápal TBE obmedzený na samotnú miechu (myelitída) alebo na nervové korene pochádzajúce z miechy (radikulitída).

Presné príznaky TBE v druhom štádiu závisia od šírenia zápalu:

Príznaky TBE pri izolovanej meningitíde

Príznaky TBE pri meningoencefalitíde

Ak je zápalom postihnutý okrem mozgových blán aj mozog (meningoencefalitída), objavia sa ďalšie príznaky TBE: v popredí sú poruchy koordinácie pohybov (ataxia), poruchy vedomia a ochrnutie rúk, nôh a hlavových nervov . Ten môže spôsobiť napríklad poruchy sluchu, prehĺtania alebo reči. Okrem toho môže zápal mozgu spôsobiť aj záchvaty.

Najzávažnejšie príznaky TBE sa môžu vyskytnúť pri meningoencefalomyelitíde, čo je súčasný zápal mozgových blán, mozgu a miechy. Miecha predstavuje spojenie medzi mozgom a zvyškom tela. Ak sa tu objaví zápal, následky môžu byť často pozorované na celom tele:

Príznaky TBE u detí

U detí a dospievajúcich TBE zvyčajne progreduje len s nešpecifickými príznakmi podobnými príznakom infekcie podobnej chrípke. Závažné príznaky TBE sú zriedkavejšie ako u dospelých. Ochorenie sa u mladých pacientov zvyčajne vylieči bez sekundárneho poškodenia.

Následné škody TBE

Závažné priebehy ochorenia a trvalé poškodenie TBE sa vyskytujú najmä u starších dospelých. U detí sa takmer nikdy nepozorujú.

Dvojitá infekcia: TBE plus Lymská choroba

Zriedkavo sa vírusy TBE a baktérie lymskej boreliózy prenášajú súčasne počas uhryznutia kliešťom. Takáto dvojitá infekcia je zvyčajne ťažká. Postihnutí môžu utrpieť trvalé neurologické poškodenie.

Očkovanie proti TBE

Odborníci odporúčajú očkovanie proti TBE všetkým ľuďom žijúcim v oblastiach s rizikom TBE (pozri nižšie) a určitým profesijným skupinám (lesníci, poľovníci atď.). Na druhej strane je očkovanie užitočné pre cestujúcich do oblastí TBE, ak existuje možnosť infekcie TBE (napríklad počas plánovaných turistických túr).

Viac o účinku a vedľajších účinkoch očkovania proti TBE sa dočítate v článku Očkovanie proti TBE.

oblasti TBE

Prenos TBE je možný aj v mnohých ďalších krajinách, ako je Rakúsko, Švajčiarsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľsko, Švédsko a Fínsko. Na druhej strane v Taliansku, Francúzsku, Dánsku a Nórsku je infekcia zriedkavá.

Viac o šírení vírusov TBE v Nemecku a zahraničí sa dozviete v článku Oblasti TBE.

TBE: Príčiny a rizikové faktory

Vírusy TBE sa vyskytujú v troch podtypoch: U nás je rozšírený stredoeurópsky podtyp. V pobaltských štátoch, na pobreží Fínska a v Ázii sa vyskytujú podtypy Sibír a Ďaleký východ. Všetky spôsobujú podobné klinické obrazy.

TBE: Cesty infekcie

Kliešte môžu „chytiť“ patogén TBE, keď sajú krv z infikovaných voľne žijúcich zvierat (najmä malých hlodavcov, ako sú myši). Zvieratá prenášajú patogén bez toho, aby sa nakazili TBE. Ak teraz infikovaný kliešť uhryzne človeka počas jeho nasledujúcej krvi, môže svojimi slinami zaviesť vírus TBE do ľudského krvného obehu.

Priamy prenos TBE z človeka na človeka nie je možný. Preto infikované alebo choré osoby nie sú nákazlivé!

Rizikové faktory TBE

Nie je možné predpovedať, aká závažná bude infekcia v jednotlivých prípadoch. Vo väčšine prípadov infekcia TBE nespôsobuje žiadne alebo len mierne príznaky. Ťažké priebehy ochorenia sú zriedkavé. Postihnutí sú takmer výlučne dospelí. Vek tu hrá dôležitú úlohu: čím je pacient starší, tým častejšie má TBE závažný priebeh a tým častejšie zanecháva trvalé poškodenie.

TBE: Vyšetrenia a diagnostika

Sliny kliešťa obsahujú okrem iného anestetické látky, takže veľa ľudí prisatie kliešťa necíti. Pre lekára to znamená, že aj keď si pacient na uhryznutie kliešťom nepamätá, nevylučuje to TBE.

Diagnóza TBE je stanovená, keď sú v krvi detegovateľné špecifické IgM aj IgG, pacient vykazuje príslušné symptómy ochorenia a nebol očkovaný proti TBE.

Okrem toho môže lekár odobrať vzorku cerebrospinálnej tekutiny (CSF) (punkcia CSF). Toto sa skúma v laboratóriu na špecifické protilátky a stopy genetického materiálu vírusov TBE. Vírusový genóm však možno v CSF detegovať len počas prvej fázy ochorenia. Neskôr je možné merať iba odpoveď imunitného systému na patogény – vo forme špecifických protilátok.

TBE podlieha oznamovacej povinnosti. Ak je teda u pacienta diagnostikovaná akútna TBE priamou detekciou vírusu (genetický materiál) alebo nepriamou detekciou vírusu (špecifické protilátky), lekár to musí oznámiť príslušnému zdravotnému oddeleniu (s menom pacienta).

Vyšetrenie mŕtvych kliešťov?

  1. Aj keď je kliešť infikovaný vírusmi TBE, nemusí to nevyhnutne znamenať, že preniesol patogény na pacienta.
  2. Metódy detekcie vírusov TBE (a iných patogénov) v kliešťoch sa líšia v citlivosti. Takže aj napriek negatívnemu výsledku testu (v kliešťoch sa nedajú zistiť žiadne vírusy TBE), kliešť môže byť stále infikovaný a preniesol vírusy.

TBE: Liečba

Neexistuje žiadna kauzálna liečba TBE, tj žiadna terapia, ktorá by sa špecificky zameriavala na vírus TBE v tele. Človek môže len podporiť telo v jeho boji proti patogénu. Cieľom je v maximálnej možnej miere zmierniť príznaky TBE a zabrániť dlhodobému poškodeniu.

Pri veľmi pretrvávajúcich bolestiach hlavy sa pacientom s TBE niekedy podávajú opiáty. Sú to silné lieky proti bolesti, ale môžu byť návykové. Používajú sa preto iba v nevyhnutných prípadoch a veľmi kontrolovane.

V prípade neurologických porúch, ako sú poruchy pohybu alebo reči, môže byť užitočná fyzioterapia, pracovná terapia alebo logopédia.

V prípade ťažkej TBE (napríklad s poruchou vedomia alebo paralýzou dýchania) musia byť pacienti liečení na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Vo väčšine prípadov prebieha TBE bez komplikácií a úplne sa vylieči. To platí najmä vtedy, ak infekcia spôsobuje čistú meningitídu.

Asi tri roky po meningitíde a encefalitíde spôsobenej TBE sa neočakáva, že by sa existujúce symptómy výrazne zlepšili.

Celkovo je riziko úmrtia na rannú letnú meningoencefalitídu asi jedno percento.

Doživotná imunita?

TBE: Prevencia

Účinnou ochranou proti TBE je vyššie spomínané očkovanie proti TBE. Pre prevenciu infekcie však môžete urobiť ešte viac – a to tak, že sa budete čo najviac vyhýbať uhryznutiu kliešťom. Aby ste to dosiahli, mali by ste dbať na nasledujúce rady:

  • Pred odchodom do lesa a na lúky si naneste na pokožku repelent proti kliešťom. Upozorňujeme však, že má len dočasný účinok a neposkytuje 100-percentnú ochranu.
  • Nedotýkajte sa voľne žijúcich zvierat, ako sú myši alebo ježkovia. Títo majú často kliešte!

Odstráňte kliešte správne

Ak objavíte na koži prisatého kliešťa, mali by ste ho čo najskôr odstrániť. K tomu použite pinzetu alebo špeciálny nástroj na odstránenie kliešťa. Ak nemáte ani jedno po ruke, mali by ste pijavicu čo najrýchlejšie odstrániť, napríklad nechtami.

Po odstránení kliešťa by ste mali malú ranu starostlivo dezinfikovať.

V nasledujúcich dňoch a týždňoch sledujte možné príznaky TBE (alebo lymskej boreliózy). Ak sa objavia, mali by ste sa okamžite poradiť s lekárom.