Potravinová alergia: Diagnostické testy

Diagnóza potravinová alergia je tvorený históriou, fyzické vyšetreniea laboratórna diagnostika.