Flumazenil: Účinky, použitie a riziká

flumazenil je imidazolový derivát benzodiazepíny a pri predávkovaní benzodiazepínmi pôsobí ako antidotum (antidotum). Ruší všetky účinky benzodiazepíny používané v anestetikách alebo tabletky na spanie pre sedatíva. flumazenil tiež obracia vplyvy inýchbenzodiazepíny ktoré reagujú rovnakým mechanizmom.

Čo je flumazenil?

flumazenil ruší všetky účinky benzodiazepínov používaných v anestetikách alebo tabletky na spanie pre sedatíva. Injektuje sa intravenózne a účinkuje pomerne rýchlo. Flumazenil je kompetitívny antagonista a pôsobí na benzodiazepínové väzbové miesto receptora GABA. Ako antagonista flumazenil nemá žiadne vlastné účinky, ale vytláča benzodiazepíny alebo dokonca nebenzodiazepíny z tohto miesta viažuceho receptor, čím zastavuje ich účinnosť. Ako chemická zlúčenina má flumazenil základnú štruktúru príbuznú s benzodiazepínmi. Ako už bolo spomenuté, ide o imidazolový derivát benzodiazepínov. Na základe tejto podobnej štruktúry sa dokáže ukotviť na väzbovom mieste receptora GABA receptorov a vytesniť skutočné účinné látky. Flumazenil existuje ako biely kryštalický materiál prášok to je veľmi málo rozpustné v voda.

Farmakologický účinok

Účinok flumazenilu na organizmus možno vysvetliť iba v súvislosti s používaním látok, ktoré majú vplyv na receptory GABA v tom zmysle, že ovplyvňujú aktivitu inhibície neurotransmiter kyselina gama-aminomaslová (GABA). Tieto látky sú takzvané benzodiazepíny aj nebenzodiazepíny, ktoré sa môžu viazať na receptory GABA s výsledkom zvyšovania aktivity GABA. GABA zase evokuje zvýšenie pravdepodobnosti otvorenia chlorid kanál, a tým zvyšuje prílev chloridových iónov do neurónov. The chlorid ióny znižujú excitabilitu neurónovej membrány. To má za následok celkový upokojujúci účinok na organizmus. Dá sa teda povedať, že benzodiazepíny a ďalšie látky pôsobiace na receptor GABA, ako napr Zopiclon, zolpidema zaleplon, pôsobia proti úzkosti, antikonvulzívne, podporujú spánok, upokojujúce, uvoľnenie svalov a do istej miery euforický vplyv zvýšením aktivity GABA. Ak sa použije, flumazenil sa tiež pripojí k receptoru GABA, ale nebude mať žiadne vlastné účinky. Vytláča však ďalšie aktívne zložky z receptora, a tak nepriamo prispieva k zníženiu aktivity GABA. Všetky účinky použitých látok sa tak počas pôsobenia flumazenilu eliminujú. Pretože však flumazenil má krátky polčas 60 minút, účinky benzodiazepínov alebo iných látok sa rýchlo vracajú (rebound efekt).

Lekárske použitie a použitie

Použitie flumazenilu je obmedzené hlavne na zvrátenie účinkov benzodiazepínov. Bežne sa používa ako antidotum pri predávkovaní, ukončení anestetických účinkov a nesprávnom použití benzodiazepínov. V núdzový liekflumazenil slúži ako rýchlo pôsobiace antidotum pri samovražedných pokusoch s tabletky na spanie. Pretože flumazenil nemá svoje vlastné účinky, v súčasnosti sa používa iba v tejto oblasti. Uvádzajú sa však výsledky výskumu, ktoré by mohli podporiť jeho použitie v klinickom obraze hypersomnie (spavej choroby). Pretože sú však príčiny hypersomnie rôzne, pred definitívnym použitím by bol potrebný ďalší výskum. Flumazenil sa podáva intravenózne a účinkuje pomerne rýchlo. Avšak kvôli jeho krátkemu polčasu 60 minút, jeho účinok vyprchá asi po 2 hodinách, kedy benzodiazepíny, ktoré ešte neboli odbúrané, znovu pôsobia, až kým sa tiež úplne nerozpadnú. Detoxikácia s flumazenilom by preto malo byť sprevádzané pozorovaním a ak je to potrebné, malo by sa vykonať niekoľkokrát, aby sa čo najviac zabránilo rebound efektu.

Riziká a vedľajšie účinky

Vedľajšie účinky sa samozrejme môžu vyskytnúť pri použití flumazenilu. Je potrebné sa vyhnúť rýchlej injekcii flumazenilu, pretože to potom môže spôsobiť náhle stavy vzrušenia a úzkosti. Ak užívaniu flumazenilu predchádzala dlhodobá liečba vysokými dávkami benzodiazepínov, často sa vyskytujú aj typické abstinenčné príznaky. Medzi časté vedľajšie účinky patrí nevoľnosť, zvracanieagitovanosť, zvýšenie v srdce miera, úzkosť a záchvaty. Používanie flumazenilu je tiež kontraindikované počas vitálnej liečby benzodiazepínmi. To platí, keď je použitie benzodiazepínov nevyhnutné pre podporu života v stavoch vysokého miešania. Flumazenil sa má používať so zvláštnou opatrnosťou v prípadoch zmiešanej intoxikácie benzodiazepínmi tri- alebo tetracyklickými antidepresíva.