Prvá pomoc pri otravách

Stručný prehľad

 • Čo je otrava? Škodlivý účinok cudzej alebo toxickej látky na telo.
 • Ako sa dá rozpoznať otrava? V závislosti od druhu otravy, napr. nevoľnosť, vracanie, hnačka, tras, závraty, kŕče, bezvedomie, kardiovaskulárne zlyhanie, zastavenie dýchania.
 • Čo robiť v prípade otravy? V prípade (podozrenia) otravy treba vždy kontaktovať lekára alebo pohotovosť!

Pozor!

 • Niektoré otravy sú len mierne nebezpečné, iné môžu byť dokonca smrteľné. Laici to vedia len ťažko posúdiť, preto treba pri podozrení na otravu vždy privolať lekára!
 • V prípade otravy sa držte ďalej od domácich prostriedkov! Postihnutému napríklad nikdy nedávajte napiť mlieko, pretože sa tak jed môže dostať do krvného obehu ešte rýchlejšie.
 • V súčasnosti už lekári pri otravách len zriedka vyvolávajú zvracanie – pretože to dokáže z tela odstrániť len malé množstvo jedu a prináša to aj riziká (napr. zvratky sa môžu dostať do priedušnice alebo žieravina môže preniknúť druhýkrát cez pažerák). Laici by u postihnutých nikdy nemali vyvolávať zvracanie!

Otrava: Čo je to?

Otrava (zdravotná intoxikácia) je poškodenie organizmu spôsobené kontaktom s toxickou látkou. Kontakt môže nastať rôznymi spôsobmi:

 • Požitie
 • Kontakt s pokožkou a/alebo sliznicou (napríklad s očami alebo nosom)

Niektoré látky spôsobujúce otravu sú toxické už v malých množstvách. Iné sú však bežne netoxické (napr. pena na holenie, zubná pasta, krieda na tabuľu, vitamínové prípravky) a nebezpečné sa stávajú až vo väčšom množstve.

Takmer všetky látky môžu byť v primeraných dávkach toxické – „dávka robí jed“ (Paracelsus).

Neúmyselná a úmyselná otrava

Neúmyselná otrava môže nastať napríklad vtedy, ak sa vaše dieťa napije z podľa vás fľašky od sódy, v ktorej skladujete domáce čistiace prostriedky alebo leštidlo na nábytok. Miešanie liekov alebo manipulácia s toxickými chemikáliami môže byť tiež príčinou neúmyselnej otravy.

Úmyselná otrava má často za cieľ zabiť alebo aspoň ublížiť sebe alebo niekomu inému. To sa dá dosiahnuť požitím jedu alebo predávkovaním liekom. Niekedy sú ľudia aj úmyselne otrávení, aby boli bezbranní (napríklad pri znásilnení alebo lúpeži).

Druhy otravy

Hlavné typy otravy sú:

Otrava jedlom: Vyplývajú z konzumácie skazeného jedla. Presnou príčinou príznakov sú napríklad toxíny, baktérie či parazity v jedle.

Otrava alkoholom: Ak niekto skonzumuje veľké množstvo alkoholu v krátkom čase, vedie to k otrave alkoholom. Dôsledky závisia od rozsahu intoxikácie. Hladina alkoholu v krvi päť a viac promile je spravidla smrteľná. Alkohol sa mimochodom nenachádza len vo víne, pive a pod., ale napríklad aj v niektorých kozmetických výrobkoch, dezinfekčných a čistiacich prostriedkoch.

Otravy rastlinami: Často sa vyskytujú u (malých) detí, ktoré si neopatrne vkladajú do úst farebné bobule alebo listy. Za príznaky otravy sú potom zodpovedné zložky ako éterické oleje alebo toxíny. Dospelí jedinci sa tiež môžu nakaziť otravou rastlinami, napríklad ak náhodne zoberú a zjedia podobne vyzerajúce listy konvalinky pri hľadaní medvedieho cesnaku.

Otrava liekmi: Je to spôsobené predávkovaním liekom. To sa môže stať náhodne, napríklad u starších ľudí. Otrava liekmi je však často zámerná – ako pokus o samovraždu.

Otrava plynmi: Príznaky otravy môže spôsobiť aj vdychovanie širokej škály plynov (napr. oxidu uhoľnatého). Jedným príkladom je otrava vdýchnutím dymu (intoxikácia spôsobená vdýchnutím dymu alebo požiarnych plynov).

Otrava ťažkými kovmi: Ide väčšinou o postupnú intoxikáciu – postihnutý nevedome požíva počas dlhšieho obdobia malé množstvá toxického ťažkého kovu (ako je železo, olovo, ortuť, meď), ktorý sa hromadí v tele. Môže k tomu dôjsť napríklad prostredníctvom kontaminovaných potravín (napr. ryby kontaminované ortuťou) alebo prostredníctvom pitnej vody z olovených potrubí.

Otrava: Ako ju spoznať?

Príznaky otravy závisia okrem iného aj od druhu a dávky toxickej látky. Navyše ľudia môžu na rovnakú toxickú látku reagovať rôzne. Celkové príznaky otravy sú napr

 • Nevoľnosť, vracanie, hnačka
 • bolesť brucha
 • Bolesť hlavy, závraty
 • Stavy nepokoja, halucinácie, zmätenosť
 • Zrýchlený alebo spomalený pulz
 • Bledosť, začervenanie kože, pocit tepla
 • šok
 • Problémy s dýchaním až zástava dýchania
 • Kardiovaskulárne zlyhanie

V závislosti od účinku jedu sa môžu vyskytnúť aj ďalšie príznaky, ako sú kŕče, slinenie a slzenie, paralýza a potenie. Ak sa jed dostane do kontaktu s pokožkou, môže reagovať vyrážkou a pľuzgiermi – a chronickým kontaktom so zápalom (dermatitída). Očný kontakt s jedmi spôsobuje bolesť a začervenanie očí. Navyše pacient už na postihnuté oko nevidí tak dobre alebo vôbec.

Otrava: opatrenia prvej pomoci

Čo by ste mali urobiť, ak chcete pomôcť niekomu, kto bol otrávený, vždy závisí od toho, čím bol otrávený, aké príznaky vykazuje a aká závažná je otrava.

V prípade otravy cez tráviaci trakt (napríklad alkoholom, liekmi, jedovatými alebo pokazenými potravinami, jedovatými rastlinami, chemikáliami) by ste mali prijať nasledujúce opatrenia prvej pomoci:

Postihnutú osobu, najmä ak ide o dieťa, upokojte a vy zachovajte pokoj.

Zavolajte záchrannú službu (112). Potom zavolajte centrum kontroly jedov vo vašom regióne. Tamojší personál vám povie, čo môžete alebo by ste mali robiť.

Ak osoba reaguje, otvorte jej ústa a pokúste sa prstom zotrieť zvyšky požitej látky.

Uschovajte si všetky zvyšky, ktoré by mohli spôsobiť otravu (napr. zvyšky jedla, zvyšky húb, tablety, časti rastlín). Vezmite si tieto – a/alebo akékoľvek zvratky – so sebou k lekárovi alebo do nemocnice, aby lekár mohol určiť, o akú otravu ide.

Ak postihnutý zvracia sám, môžete mu pomôcť podložením hlavy alebo pohladením po chrbte, aby ste ho upokojili.

Prvá pomoc pri otrave plynom

V prípade otravy plynom treba postihnutého najskôr vyviesť z nebezpečnej zóny (za predpokladu, že neohrozujete seba!) a priviesť ho na čerstvý vzduch. Prípadne môžete miestnosť dobre vyvetrať, aby sa plyny rozptýlili.

Dbajte na svoju bezpečnosť: Ak plyny unikajú v uzavretých priestoroch, sú nielen toxické, ale často aj vysoko horľavé. Otvorený oheň alebo odletujúce iskry môžu zapáliť plyn.

Až po vyslobodení postihnutého z nebezpečnej situácie sú vhodné ďalšie opatrenia prvej pomoci – t.j. upokojenie pacienta, uloženie do stabilizovanej polohy pri bezvedomí a v prípade potreby resuscitácia.

Prvá pomoc pri otravách chemikáliami

Ak sa niekomu do očí alebo na pokožku dostala chemikália (napr. kyselina), miesto dôkladne oplachujte studenou, čistou vodou aspoň desať minút. Ak sú zasiahnuté oči, viečko majte čo najviac otvorené a vždy vyplachujte od nosa po spánky.

Neodstraňujte z postihnutej osoby odev nasiaknutý chemikáliou – mohli by ste si potrhať kožu pod ňou!

Otrava: Kedy navštíviť lekára?

Otrava: vyšetrenia u lekára

Aby bolo možné nasadiť správnu liečbu, musí lekár zistiť viac o možnej príčine a závažnosti otravy.

K tomu najskôr v rozhovore získa dôležité podklady (anamnéza): Ak je to možné, opýta sa pacienta, s akými látkami prišiel do kontaktu (požitím, vdýchnutím, dotykom a pod.). Budú sa tiež pýtať, koľko podozrivého jedla bolo zjedené alebo koľko chemikálie bolo napríklad prehltnuté. Je tiež dôležité vedieť, kedy sa to stalo a ako skoro sa príznaky rozvinuli. Ak pacient nereaguje alebo je príliš mladý, tieto potrebné informácie mu môžete poskytnúť vy ako lekár prvej pomoci.

Pre lekára je tiež užitočné, ak ste ako prvá pomoc získali jedovatú potravu, liek, chemikáliu a/alebo zvratky pacienta. To uľahčuje určenie presnej príčiny otravy.

Fyzikálne vyšetrenie (vrátane merania krvného tlaku a pod.) poskytne lekárovi informácie o celkovom stave pacienta. Môže tiež poskytnúť informácie o type otravy. Napríklad niektoré toxíny charakteristickým spôsobom menia zápach dychu. A akékoľvek miesta vpichu môžu naznačovať, že si pacient injekčne podal drogy.

 • Rozbor krvi: Príčinu otravy (lieky, oxid uhoľnatý a pod.) možno často zistiť v krvi. Okrem toho krvné hodnoty často naznačujú možné dysfunkcie orgánov (napríklad pečene alebo obličiek) v dôsledku otravy.
 • Test moču: Tento test sa dá použiť napríklad na zistenie drog.
 • Vyšetrenie stolice: Lekár pri podozrení na otravu salmonelou nechá urobiť rozbor vzorky stolice napr.
 • Röntgenové vyšetrenie: Niekedy je možné na röntgenových snímkach identifikovať príčinu otravy, napríklad kovy ako olovo, prehltnuté balíčky liekov (v prípade kuriérov drog), prehltnuté batérie alebo zvyšky zvierat po útoku jedovatého zvieraťa. (napr. jedovaté zuby).

Otrava: liečba lekárom

Otrava nie vždy vyžaduje lekárske ošetrenie. Ak sa tak stane, za určitých okolností môže byť potrebná hospitalizácia. Liečba zahŕňa sledovanie alebo stabilizáciu zdravotného stavu pacienta a pomáha telu rýchlejšie vylučovať požitý jed (zvyčajne močom) alebo ho deaktivovať (zvyčajne pečeňou).

Zabezpečenie funkcie tela

V prípade zlyhania obličiek môže pacient dostať výplach krvi (dialýza). Vo veľmi závažných prípadoch, keď sa pečeň a/alebo obličky stali následkom otravy trvalo nefunkčné, môže byť potrebná transplantácia orgánu.

Zabráňte absorpcii a šíreniu jedu

Lekár môže podať aktívne uhlie, ak postihnutá osoba prehltla jed. Naviaže jedovatú látku v tráviacom trakte, takže sa už nemôže dostať do krvného obehu. Aktívne uhlie však nie je účinné proti všetkým jedom; je neúčinný proti mnohým domácim chemikáliám alebo alkoholu. Nemá vplyv ani na toxíny, ktoré sa už dostali do krvného obehu.

Ak sa jed požije perorálne, môže mať zmysel aj vypumpovanie žalúdka postihnutej osoby. Lekár to urobí, ak je jed veľmi nebezpečný alebo ak je celkový zdravotný stav pacienta zlý.

Podávanie protijed

Na niektoré jedy (napr. paracetamol, heroín, niektoré hadie jedy) existujú špeciálne antidotá. Ich podávanie môže byť užitočné v prípadoch ťažkej otravy. Postihnutý sa však často uzdraví sám.

Ďalšie opatrenia

V závislosti od typu a rozsahu otravy môžu byť užitočné ďalšie opatrenia. Napríklad, ak sa jedovaté látky dostanú do očí alebo na pokožku postihnutého, lekár opláchne príslušné časti tela veľkým množstvom (slanej) vody.

Prevencia otravy

Rôzne preventívne opatrenia znižujú riziko náhodnej otravy. Vhodné sú najmä v domácnostiach s deťmi:

 • Lieky uchovávajte na mieste, ktoré je pre deti neprístupné. Na tento účel sa najlepšie hodí uzamykateľná lekárnička.
 • Uzamknite lieky po každom použití, aj keď ich potrebujete niekoľkokrát denne (vy alebo niekto iný vo vašej domácnosti).
 • Nikdy nenechávajte lieky voľne ležať. Najmä farebné tabletky sú veľmi podobné cukríkom, vďaka čomu ich malé deti ľahko uchopia.
 • Domáce chemikálie, ako sú čistiace prostriedky, prostriedky na umývanie riadu a čistiace prostriedky, vždy uchovávajte mimo dosahu detí, najlepšie v uzamykateľnej skrini.
 • Nikdy neprenášajte chemikálie do obalov potravín, napr. do fľaše od šťavy. Ak tak urobíte, nádobu označte veľkou a zreteľne!
 • Vo všeobecnosti vždy jasne označte nádoby s chemikáliami alebo inými jedmi a uistite sa, že majú uzávery zabezpečené deťmi.
 • Nenechajte sa rozptyľovať, ak ste práve otvorili chemikálie pre domácnosť. Fľašu alebo nádobu opäť zatvorte, keď upriamite pozornosť na iné deti, prijmete telefonát alebo keď zazvoní zvonček.
 • Alkoholické nápoje uchovávajte mimo dosahu detí. Už malé množstvá alkoholu sú pre malé deti veľmi nebezpečné. Alkoholické nápoje je najlepšie držať pod zámkom, aby ich nelákalo vyskúšať staršie deti.
 • Poučte svoje deti o nebezpečenstvách liekov, domácich chemikálií, jedovatých rastlín, húb, cigariet a alkoholu už v ranom veku, ale primerane veku.
 • Prediskutujte a prehodnoťte opatrenia na predchádzanie otravám v iných domácnostiach, kde vaše dieťa často trávi čas, napr. so starými rodičmi alebo opatrovateľkou detí.