Zlomenina krčka stehnovej kosti: Liečba drogami

Terapeutické ciele

 • Bolesť úľava.
 • Prevencia trombóza (vaskulárne ochorenie, pri ktorom a krv zrazenina (trombus) sa tvorí v a cieva).
 • Vyvarovanie sa komplikácií (napr. Infekcií).

Terapeutické odporúčania

 • Analgézia (bolesť úľava) podľa stupňovacej schémy WHO.
  • Neopioidné analgetikum (acetaminofén, látka prvej voľby).
  • Opioidné analgetikum s nízkou účinnosťou (napr. tramadol) + neopioidné analgetikum.
  • Vysokoúčinné opioidné analgetikum (napr. morfium) + neopioidné analgetikum.
 • Tromboprofylaxia (pozri nižšie trombóza) [zlomeniny bedrového kĺbu patria medzirizikové faktory na trombózu].
 • Profylaxia infekcií (profylaxia antibiotikami) znižuje mieru povrchových a hlbokých infekcií, ako aj infekcií močových a dýchacích ciest u pacientov so zlomeninami krčka stehennej kosti; jediná dávka antibiotík s nástupom anestézie je dostatočná pre theroutín
 • Pozri tiež časť „Ďalej terapie. "