Fazetový syndróm: Symptómy a terapia

Stručný prehľad

 • Príčiny a rizikové faktory: Často opotrebovanie súvisiace s vekom; nadmerné používanie zo športu, ťažkej fyzickej práce alebo obezity zvyšuje riziko. Ochorenie platničiek, skolióza, osteoporóza, iné možné príčiny.
 • Príznaky: Bolesť chrbta, ktorá sa nedá presne lokalizovať, často sa zhoršuje počas dňa a pri námahe. Ranná stuhnutosť chrbtice. Možné vyžarovanie nôh alebo krku.
 • Liečba: lieky proti bolesti, fyzioterapia, tréning chrbta. Za určitých okolností skleroterapia nervov alebo chirurgický zákrok.
 • Prognóza: Pri trvalej liečbe je možné často zmierniť symptómy, najmä bolesť. Len zriedkavo zostáva bolesť chronická.
 • Prevencia: Problémom s chrbtom sa dá aspoň do istej miery predchádzať vyváženým pravidelným cvičením. Určité šetrné pracovné techniky môžu predchádzať chorobám z povolania.

Čo je fazetový syndróm?

Dôvodom opotrebovania je napríklad opotrebovanie vekom, ťažká fyzická aktivita alebo dlhodobá nadváha. V niektorých prípadoch sú komplexom symptómov ovplyvnené aj medzistavcové platničky.

Už v roku 1911 lekári objavili fazetové kĺby ako možnú príčinu bolesti chrbta. Niektorí odborníci sa domnievajú, že fazetový kĺb sa podieľa prinajmenšom na 80 percentách bolestí stavcov – a preto je často dôvodom návštevy lekára pre bolesti chrbta.

Podľa miesta poškodenia sa rozlišuje bedrový, krčný a hrudný fazetový syndróm. Najčastejšia je drieková, pri ktorej je postihnutá drieková chrbtica. Pri krčnej je postihnutá krčná chrbtica a pri hrudnom facetovom syndróme je postihnutá hrudná chrbtica.

Anatómia: Čo sú fazetové kĺby?

Chrbtica pozostáva z 33 stavcov. Každý stavec pozostáva z tela stavca, ktoré je vzadu spojené oblúkom stavca. Stavcový oblúk uzatvára miechu. Medzistavcové platničky sedia medzi telami stavcov ako malé vankúšiky. Poskytujú vzdialenosť medzi stavcami, tlmia nárazy a predovšetkým umožňujú pohyb stavcov proti sebe.

Príčiny a rizikové faktory

Za príčinu fazetového syndrómu sa považuje poškodenie vertebrálnych kĺbov súvisiace s opotrebovaním. Opotrebenie kĺbov súvisiace s vekom je najčastejšou príčinou. Tejto artróze vertebrálneho kĺbu však priaznivo pôsobí aj nadmerný stres, napríklad šport, ťažká fyzická práca alebo dlhotrvajúca nadváha ako rizikové faktory. Možné sú aj škody spôsobené nehodami alebo operáciou chrbta v minulosti.

Ďalšou možnou príčinou sú cysty alebo takzvané gangliá v blízkosti fazetového kĺbu. Ganglion je rast spojivového tkaniva. Zvyčajne sa vyvíja v oblastiach vystavených vysokému stresu, tj predovšetkým v bedrových stavcoch (bedrový fazetový syndróm). Ženy sú postihnuté o niečo častejšie. Ide o obzvlášť bolestivú formu ochorenia.

Ďalšími možnými príčinami fazetového syndrómu sú blokády stavcov, nestabilita kĺbu alebo reflexné svalové napätie, ktoré často vzniká v dôsledku preťaženia alebo nestability chrbtice.

Menej často sú príčinou fazetového syndrómu aj nádory alebo malformácie chrbtice, ktoré existujú od narodenia.

Je fazetový syndróm uznaný ako ťažké zdravotné postihnutie?

Pri vhodnej liečbe väčšinou nie je potrebné rozpoznať stupeň postihnutia (GdB) – teda ťažké zdravotné postihnutie. Je to potrebné iba v individuálnych prípadoch a veľmi zriedkavo, ak fazetový syndróm zostáva chronický s pretrvávajúcou bolesťou.

V niektorých prípadoch bol uznaný stupeň invalidity až 20 percent. Nie je to však orientačná hodnota, ale závisí od konkrétneho prípadu.

Ako sa fazetový syndróm prejavuje?

Okrem toho sú v súvislosti s fazetovým syndrómom možné sťažnosti na bedrové kĺby a dokonca aj kŕče v nohách. Bolesť potom prípadne vyžaruje do nôh a zintenzívňuje sa pri presilení chrbtice. Ale bolesť sa zvyšuje aj pri namáhaní chrbtice. Celkovo možno povedať, že príznaky fazetového syndrómu často vedú k vážnym obmedzeniam v každodennom živote, ak sa neliečia.

Vyšetrenia a diagnostika

 • Kde je bolesť najsilnejšia?
 • Trvá bolesť trvalo (nepretržitá bolesť)?
 • Mali ste predchádzajúce epizódy bolesti?
 • Aké liečby boli vyskúšané?
 • Ako veľmi ovplyvňuje bolesť váš každodenný život?
 • Existujú nejaké konkrétne spúšťače?
 • Máte nejaké ďalšie sprievodné sťažnosti?
 • Pociťujete momentálne psychické problémy?

Okrem toho sa často používajú štandardizované dotazníky o bolesti.

Zároveň sa však zvyčajne nevyskytujú abnormality nervového systému (neurologické abnormality), ako sú reflexné deficity, poruchy zmyslov alebo paralýza. Prítomnosť takýchto príznakov by bola varovným signálom iných porúch chrbtice, ako je herniovaný disk alebo ťažká spondylolistéza, pri ktorej sa jednotlivé stavce posúvajú dopredu alebo dozadu.

Ďalšou metódou detekcie fazetového syndrómu je predbežná injekcia lokálnych anestetík do oblasti kĺbu (diagnostická fazetová blokáda). Tým sa znecitlivia určité nervy (ramus dorsalis miechových nervov). To je miesto, kde sa zvyčajne prenášajú signály bolesti. Injekcia sa má vykonať pod kontrolou zobrazovacieho postupu, ako je CT alebo MRI.

liečba

Spočiatku sa zvyčajne pokúša liečiť fazetový syndróm konzervatívnymi (nechirurgickými) metódami. Odborníci sa domnievajú, že úľavu od bolesti možno dosiahnuť nielen odpočinkom, ale aj určitými formami cvičenia, ako je fyzioterapia.

Cvičenia majú za cieľ svaly na jednej strane posilniť, ale na druhej aj natiahnuť a zlepšiť ich koordináciu. Pacienti sa učia zvládať bolesť a bojovať proti nej.

Ďalšou možnosťou liečby je injekcia lokálneho anestetika s kortizónom alebo bez kortizónu v blízkosti fazetového kĺbu alebo priamo do kĺbu. Táto fazetová infiltrácia musí byť umiestnená veľmi presne. Preto odborník kontroluje polohu injekčnej ihly pomocou zobrazovania.

Ak príznaky fazetového syndrómu napriek konzervatívnym metódam terapie pretrvávajú, prichádza do úvahy aj operácia, pri ktorej dôjde k stuhnutiu úseku chrbtice alebo implantácii medzistavcových medzistavcov napríklad medzi telá stavcov.

Priebeh ochorenia a prognóza

Prognóza fazetového syndrómu a šanca zbaviť sa bolesti závisí predovšetkým od zmien chrbtice, ktoré sú základom syndrómu. Trvalú úľavu od bolesti možno často dosiahnuť konzistentnou terapiou. Toto a dobrá kvalita života sú hlavným cieľom terapie fazetového syndrómu.

Ako dlho môže byť človek s fazetovým syndrómom neschopný pracovať alebo či je schopný pracovať napriek bolesti, závisí od jednotlivých symptómov a vhodnej liečby. Nemožno o tom robiť všeobecné vyhlásenia.

Prevencia

Opotrebeniu súvisiacemu s vekom sa dá zabrániť len do určitej miery. Užitočné je vyhýbanie sa nadváhe a jednostrannému stresu.

Pri prenášaní ťažkých bremien a ťažkej fyzickej práci existuje množstvo techník a pomôcok, ktoré uvoľňujú záťaž a sú nenáročné na kĺby – čo napríklad predchádza chorobám z povolania a strate pracovného času.