Cvičenie na zápal šliach bicepsu

Biceps (Musculus biceps brachii) je silný a dobre viditeľný sval v prednej časti nadlaktie. Je zodpovedný za väčšinu pohybov paže, najmä za flexiu v oblasti lakťový kĺb, šľachy svalu bicepsu pochádzajú z glenoidnej dutiny lopatka a sú anatomicky vystavené vysokému mechanickému namáhaniu. Ak je sval v každodennom živote preťažený, napr silový tréning, športový hod, chyby držania tela a pohybu alebo iné choroby ramena kĺb, zápal šľacha biceps rýchlo sa vyvíja; v 90% prípadov na dominantnom ramene.

Cvičenia

V prípade šľacha biceps zápalu je primárnym cieľom zabrániť skorému prebitiu šľachy bicepsu. To znamená, že pred začiatkom tréningu musia byť všetky príznaky zápalu ustupujúce. Toto školenie je dôležité, inak bude mať za následok obmedzenie funkčnosti a rozsahu pohybu.

Ošetrujúci lekár určuje čas, v ktorý je možné začať s cvičením. Preťahovanie Potom sú najvhodnejšie cviky, ako sú nasledujúce: 1) Cvičenie „Uzlovanie“: Obe ruky sú natiahnuté dozadu a ruky sú blokované. Lakte sú natiahnuté a dlane oboch rúk smerujú dole.

Teraz je potrebné natiahnuť ruky od tela smerom k krytu, až kým strečing je vnímaná. 2) Cvičenie „Second Hand“: Dotknuté rameno je natiahnuté dopredu vo výške ramien (asi 90 °). Lakte je natiahnutý na maximum.

Dlaň ruky smeruje nahor a prsty sú natiahnuté. Teraz postihnutý druhou rukou chytí prsty na postihnutej strane a mierne stlačí prsty / dlaň smerom k podlahe. The strečing sa koná cca.

20 - 30 sekúnd pred opätovným uvoľnením. Opakujte 3 - 5 krát. 3) Cvičenie „Roh“: Dotknutá osoba stojí pred rohom.

Obe ramená sú roztiahnuté nabok a vyvedené do uhla 90 stupňov. Teraz postihnutý zaujme krokovú polohu a rukami sa opiera o dve rohové steny s vystretými lakťami. Ruky sa na oboch stranách pohybujú asi o 30 stupňov nahor.

Pacient by potom mal cítiť mierne ťahanie od lakťa po rameno a hrudnú chrbticu. V tejto polohe vydržte asi 30 sekúnd. Opakujte 5 krát.

4) Cvičenie „Stena“: Postihnutá osoba stojí postihnutou stranou pri stene. Teraz natiahne postihnutú ruku dozadu, rovnobežne s podlahou. Natiahnutie môžete zvýšiť zmenou tlaku, ktorým sa opierate o stenu. Pozícia by mala byť držaná asi 30 sekúnd a opakovaná asi 3 - 5 krát. Okrem opísaných cvikov by sa mali pridať cviky na posilnenie celých svalov ramien a korekciu držania tela dotknutej osoby v prípade posturálnych slabostí alebo chýb.