Cvičenie na blokádu stavcov v BWS

Cvičenie na blokádu stavcov v BWS slúži na uvoľnenie blokády, na uvoľnenie a natiahnutie napnutých svalov a na dlhodobé udržanie stavca v správnej polohe. Cvičenia použité v prípade blokády stavcov pri BWS by sa mali vždy najskôr prekonzultovať so skúseným terapeutom a v prípade potreby sa musia demonštratívne vykonať, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu nesprávnym použitím. Cvičenia sú nielen užitočné pri liečbe aktuálneho problému, ale aj pri posilňovaní hrudná chrbtica ako celok, aby vydržal stresy každodenného života bez toho, aby spôsoboval problémy.

Cvičenia

Za účelom liečenia blokády stavcov v hrudná chrbtica, existuje niekoľko cvičení, ktoré môžu pomôcť vrátiť stavce späť do správnej polohy alebo ich udržať v správnej polohe po zmene polohy. Preťahovanie BWS Stojte rovno a vzpriamene. Dlane spojte pri truhla úrovni.

Lakte smerujú von. Pokľaknite mierne. Teraz priložte pravý lakeť k ľavému kolenu.

Horná časť tela teraz smeruje na ľavú stranu. Vráťte sa do východiskovej polohy a cvik opakujte aj s ostatnými stranami. Preťahovanie BWS Postavte sa rovno a vzpriamene alebo si sadnite priamo na stoličku.

Teraz natiahnite ruky do strany a pomaly sa posúvajte dozadu, až kým nepocítite natiahnutie. Vydržte to 20 sekúnd. 3 opakovania.

Preťahovanie BWS Ľahnite si na chrbát a chodidlá si položte blízko zadku. Ruky sú natiahnuté do strán. Nohy nechajte pomaly a kontrolovane nakláňať na jednu stranu a vytočte svoje hlava v opačnom smere.

V tejto polohe vydržte asi 30 sekúnd a potom vymeňte strany. 3 opakovania na každú stranu. Natiahnite spodný BWS Postavte sa rovno a vzpriamene a založte si ruky za sebou hlava.

Teraz pomaly posúvajte hornú časť tela doľava a doprava bez toho, aby ste hýbali ramenami alebo hlava. 10 opakovaní na každú stranu. Posilnenie BWS Stojan pred stenou vo vzdialenosti asi 50 cm.

Ruky položte na stenu vo výške ramien a potom vykonajte 15 opierok na stenu. Cvičenie opakujte trikrát s malými prestávkami medzi nimi. Posilnenie BWS Lež na vašom žalúdok.

Teraz zdvihnite svoje truhla od podlahy tak, že iba tvoj spodný rebrá dotknúť sa podlahy. Ruky sú zdvihnuté bočne v 90 ° uhle asi 10 cm od podlahy. Z tejto polohy natiahnite ruky rovno dopredu a vráťte sa do východiskovej polohy.

3 krát 15 opakovaní. V Postoj Stojte rovno a vzpriamene. Nohy sú od seba vzdialené zhruba na šírku ramien.

Teraz zdvihnite ruky šikmo nahor do vzduchu, aby sa vytvorilo V. V tejto polohe vydržte 2 minúty. Článok "Bolesť in hrudná chrbtica - fyzioterapia “by vás v tomto ohľade mohla zaujímať. Posilnenie svalov hrudnej chrbtice - fyzioterapia Ľahnite si na žalúdok a zdvihnite ruky a nohy z podlahy.

Teraz pohybujte oboma rukami a nohami striedavo hore a dole. Pre nohy je to rovnaký pohyb, aký by ste vykonali pri plazení vo vode, a pre ruky to vyzerá ako malé rýchle hackerské pohyby. Cvičte 30 sekúnd, urobte si krátku prestávku a ďalšie 2 prihrávky.

Uvoľnite blokády Ľahnite si na chrbát a kolená ťahajte k telu. Uchopte ich rukami a urobte pomalé pohyby na hojdačke tam a späť. Natiahnutie bočných BWS Postavte sa rovno a vzpriamene.

Nohy sú od seba na šírku ramien. Ľavú ruku zdvihnite rovno hore a pravou rukou si podložte boky. Teraz nakloňte hornú časť tela na pravú stranu, kým nepocítite natiahnutie.

Vydržte to 20 sekúnd a potom vymeňte stranu. 3 opakovania na každú stranu. Viac cvikov na hrudnú chrbticu nájdete v článku BWS syndróm - cvičenia, ktoré pomáhajú