Cvičenie proti napätiu krku v kancelárii 4

"Zo zvislej polohy zatlačte zadok dozadu, akoby ste nimi zatvárali zásuvku." Vaša váha sa tak posúva na päty. Chodidlá sú mierne vytočené smerom von, kolená smerujú rovnakým smerom pri ohybe max. 100 ° a nikdy nie sú nad špičkami chodidiel (kolená nesmú vyčnievať nad nohy). Pokračujte na ďalšie cvičenie