Cvičenie proti napätiu krku v kancelárii 3

„Rotácia“ V ohnutej polohe sa dotknite jedného lakťa krížom a opačným kolenom pred telom. Potom zmeňte ruku a koleno asi 10-krát na každú stranu. Pokračujte ďalším cvičením