Cvičenie proti napätiu krku v kancelárii 2

"Bočný trup." strečing”Z priamej zvislej polohy stlačte natiahnutú ľavú ruku nadol doľava stehno čo najďalej ako je to možné. nakláňajte trup na ľavú stranu tak, aby ste pocítili natiahnutie na pravej strane trupu. Krátko podržte a potom vymeňte strany. Pokračujte k ďalšiemu cvičeniu