Cvičenie proti napätiu krku a ramien 2

„Muž zo semaforu“ ​​Natiahnite jednu ruku smerom hore a druhú do boku súčasne. Priamo za sebou meňte ruky 10-15 krát. Pokračujte ďalším cvičením