Cvičenie proti bočnej bolesti krku 1

„Lateral Stretch“ Nakloňte ucho v sede alebo v stoji k príslušnému ramenu s rovnou hornou časťou tela. Váš pohľad a brada sú neustále priamo vpred. Opačné rameno stlačte smerom dole, aby ste tam cítili natiahnutie. Pokračujte k ďalšiemu cvičeniu