Cvičenie proti ramenu myši

Podmienky "rameno myši„,„ Sekretárova choroba “alebo„ syndróm poranenia pri opakovanom namáhaní “(RSI syndróm) sú všeobecné pojmy pre syndróm preťaženia ruky, ruky, ramena a krk regiónu. Príznaky sa vyskytujú u 60% ľudí, ktorí pracujú viac ako 3 hodiny denne za počítačom, ako sú sekretárky alebo grafici. Medzitým sú čoraz viac choré aj ďalšie profesijné skupiny - pretože časté používanie malých elektronických zariadení, ako sú mobilné telefóny alebo Playstation, vedie k zvýšenému monotónnemu namáhaniu rúk. Klinický obraz je v Nemecku stále pomerne neznámy. Iná situácia je v USA, kde rameno myši je už uznaná za chorobu z povolania.

Stretching cvičenie

Ľudia, ktorí trpia a rameno myši sú často profesionálne nútení tráviť veľa času sedením. To spôsobí, že sa svaly na prednej časti tela skrátia. Vďaka tomu sa zvyšuje svalové napätie a obmedzuje sa pohyblivosť.

Preťahovanie cvičenia pomáhajú znižovať svalové napätie a zvyšovať alebo obnovovať rozsah pohybu. Na dosiahnutie tohto cieľa strečing cvičenia sa musia opakovať často, najlepšie 3 - 5 krát denne. Okrem opísaných cvikov na ruku a ruku by mali pacienti robiť aj svetlo strečing cvičenia pre hlava a krk oblasť na zmiernenie napätia.

K tomu stačí, aby si pacienti naklonili svoj hlava v jednom smere po druhom vo vzpriamenej polohe a vydržte v polohe asi 10 sekúnd. Pri všetkých cvikoch je rozhodujúce správne prevedenie. Z tohto dôvodu by sa pacienti mali vždy poradiť s fyzioterapeutom, ktorý inštruuje cviky a sleduje ich vykonávanie.

 • Najjednoduchšie naťahovacie cvičenie pomocou ramena myši je nechať ruky spadnúť dole na bok tela a hojdať sa s nimi. Okrem toho by mali byť ruky vytriasané a zápästia by sa mali krútiť.
 • Iný typ naťahovania sa dosahuje natiahnutím rúk a rúk až na maximum a udržaním tejto polohy asi 10 sekúnd v sede alebo ešte lepšie v stoji. Môžete sa pokúsiť striedavo natiahnuť jednu ruku ešte viac smerom hore.
 • Ďalšou možnosťou je natiahnuť obe ruky v pravom uhle dopredu a oboma rukami vytvoriť silnú päsť.

  Potom sa prsty otvárajú veľmi pomaly a prsty sa roztiahnu a roztiahnu čo najďalej od seba.

 • Pri ďalšom cvičení stojte pred stenou, ktorá je vzdialená približne od ruky. Teraz natiahnite ruky pevne na stenu s vystretými rukami (zápästia sú zahnuté a končeky prstov smerujú nahor). Cvičenec by sa mal ubezpečiť, že stojíte vzpriamene a drží úsek po dobu 10 sekúnd.

  Ak chcete strečing zintenzívniť, končeky prstov otočte k sebe. Alternatívne je možné ruky stlačiť proti sebe o truhla výška.

 • Pri ďalšom cvičení dotknutá osoba tiež stojí vzpriamene. Teraz je postihnutá ruka natiahnutá dopredu.

  و zápästie je ohnutá tak, aby končeky prstov smerovali k stropu. Nepostihnutá ruka potom tlačí na postihnuté prsty spredu. To zintenzívni strečing. Držte úsek asi 20 sekúnd.