Cvičenie po operácii Cvičenie na existujúcu artrózu kolena

Cvičenie po operácii

Následná liečba operácie pre kolenný kĺb artróza závisí predovšetkým od zvoleného chirurgického výkonu. Podľa toho, či bol vykonaný pokus o konzerváciu kolenný kĺb pomocou rôznych možných chirurgických zákrokov alebo podľa toho, či pacient dostal čiastočnú alebo úplnú endoprotézu, sa následná liečba môže líšiť. Najmä s ohľadom na nevyhnutnú dobu odpočinku a povolené plné zaťaženie.

V zásade je však cieľom následnej liečby dostať pacienta späť do každodenného života vhodnosť tak rýchlo ako sa dá. Z tohto dôvodu sa následná liečba začína v deň operácie ľahkými pasívnymi mobilizačnými cvičeniami, ako aj manuálnou terapiou a lymfa odvodnenie. Táto fáza je mimoriadne dôležitá, aby sa zabránilo štruktúram v kolenný kĺb od zlepenia a aby sa zabezpečila čo najlepšia pohyblivosť kolenného kĺbu.

Pacient bude môcť postupne viac zaťažovať noha opäť, rovnako ako ho ohnúť a natiahnuť. Následná liečba sa preto vždy individuálne prispôsobuje pokroku pacienta v hojení. Postupom času sa následná liečba skladá hlavne z rôznych cvikov na posilnenie, natiahnutie, zlepšenie koordinácie a stabilita a na zväčšenie rozsahu pohybu.

Súčasťou doliečenia môže byť aj tréning chôdze a skupinová terapia, ako aj spoločné jemné športy (gymnastika alebo aqua). jogging). Pacient dostane aj a vzdelávacieho plánu doma s cvičeniami, ktoré sa majú vykonávať pravidelne. Pre úspešnú následnú liečbu je dôležité, aby lekári, terapeuti a pacient úzko spolupracovali a dodržiavali predpísané opatrenia.

Drogy

lieky proti bolesti sú často prvou voľbou lieku na koleno artróza. Kvalita postihnutých osôb je výrazne obmedzená bolesť. Ako najvhodnejšie sa osvedčili takzvané NSAID (nesteroidné protizápalové lieky) lieky proti bolesti.

Sú to látky, ktoré potláčajú produkciu vlastného tela bolesť a zápalové látky, tzv prostaglandíny. Agenti z tejto skupiny sú napr ibuprofen, diclofenac alebo kyselina acetylsalicylová (ASA). Ako alternatívu k NSAID existujú lepšie tolerované inhibítory COX-2, ktoré pôsobia špecificky na určitý enzým a spôsobujú tak menej nežiaducich účinkov.

Účinnými látkami z tejto skupiny sú koxib (napr. Etorikoxib). Ak vyššie uvedené lieky proti bolesti nevedú k požadovanému úspechu, môžu sa použiť silnejšie lieky, ako sú opioidné analgetiká. Patria sem tilidín, tramadol, morfium or oxykodón. Okrem liekov proti bolesti, z ktorých mnohé majú aj protizápalový účinok, sa podáva aj kortizón môže byť tiež odporúčané bojovať proti zápalu kĺbov. Homeopatiká, masti a krémya antroposofické lieky môžu tiež pomôcť zmierniť príznaky.