Cvičenie a rakovina: Výhody a tipy

Ako cvičenie pomáha proti rakovine?

„Keby sme mohli dať každému správnu dávku jedla a pohybu, nie príliš veľa a nie príliš málo, našli by sme najlepšiu cestu k zdraviu,“ povedal staroveký grécky lekár Hippokrates. Túto starodávnu múdrosť možno teraz podložiť vedeckými poznatkami: Pravidelná a primeraná fyzická aktivita v rámci inak zdravého životného štýlu (vyvážená strava, čerstvý vzduch, málo stresu, dostatok spánku, žiadny alkohol a nikotín) môže pôsobiť proti rôznym chorobám. – okrem srdcovo-cievnych ochorení, demencie a niektorých metabolických ochorení medzi ne patrí aj rakovina.

Šport znižuje riziko bežných typov rakoviny

Pri niektorých typoch rakoviny môže riziko vzniku malígneho nádoru znížiť predovšetkým aktívny životný štýl (primárna prevencia). To už bolo dokázané pri siedmich bežných typoch rakoviny:

Riziko vzniku rakoviny pľúc sa dá zrejme znížiť aj cvičením – aspoň u fajčiarov. U nefajčiarov sa takýto účinok zatiaľ nepreukázal.

Naproti tomu existuje negatívna korelácia medzi rakovinou čiernej kože (malígny melanóm) a športom: ľudia, ktorí aktívne športujú, majú až o 27 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku tejto nebezpečnej formy rakoviny kože. Je to však pravdepodobne spôsobené tým, že takíto ľudia trávia veľa času vonku, a preto sú vystavení väčšiemu množstvu UV žiarenia. Bez primeranej UV ochrany sa riziko rakoviny kože výrazne zvyšuje!

Keď cvičíte vonku, nezabudnite sa dostatočne chrániť pred slnečným UV žiarením nosením opaľovacieho krému a oblečením s UV ochranou.

Šport spomaľuje progresiu rakoviny

Pravidelné cvičenie môže podľa štúdií znížiť aj pravdepodobnosť úmrtia na existujúcu rakovinu. Fyzicky aktívni pacienti majú preto vyššiu šancu prežiť dlhšie. Šport do určitej miery inhibuje rast a šírenie nádoru. Vedci to už pozorovali pri rakovine prsníka, čriev a prostaty.

Poznatky z pozorovacích štúdií a laboratórnych štúdií

Treba si uvedomiť, že predchádzajúce štúdie boli takzvané observačné štúdie, z ktorých sa dá vydedukovať len súvislosť medzi športom a rakovinou, no žiadny priamy vplyv. Žiaľ, aj to sa ťažko dokazuje. Napriek tomu sa vedci v súčasnosti snažia skúmať vplyv športu v zmysluplnejších štúdiách.

Aspoň v laboratóriu už vedci dokázali na kultúrach nádorových buniek a pri pokusoch na zvieratách, že šport dokáže spomaliť rast nádorových buniek. Vedcom sa tiež podarilo dokázať, že najmä pravidelný vytrvalostný tréning mobilizuje niektoré imunitné bunky – najmä takzvané prirodzené zabíjačské bunky (skupina lymfocytov). Tieto imunitné bunky dokážu rozpoznať a zabiť zhubné bunky. Napríklad u cvičiacich myší rástli nádory pomalšie a tvorilo sa menej nádorových metastáz.

Šport a cvičenie však terapiu rakoviny nenahradia! Môžu však doplniť a podporiť liečbu!

Šport potláča chronické zápaly

Vyváženou stravou a cvičením je možné znížiť stres v tukovom tkanive. Rozpúšťa sa aj samotný nežiaduci tuk a pribúda svalová hmota. Okrem toho pravidelné cvičenie podporuje protizápalové procesy. Celkovo šport znižuje hladinu zápalov v tele a teda aj riziko rakoviny.

Šport zvyšuje kvalitu života

Rakovina je vyčerpávajúca. Telo potrebuje veľa síl na boj s nádorom, ale aj na to, aby vydržalo terapiu a jej vedľajšie účinky. Tréning, ktorý je individuálne prispôsobený každému pacientovi, preukázateľne zlepšuje jeho fyzickú výkonnosť:

Zvyšuje sa pohyblivosť, svalová sila a vytrvalosť. Redukuje sa tuk, posilňuje sa imunitný systém a znižuje sa riziko pádu. Cvičenie navyše zvyšuje sebaúctu a pohodu – aj preto, že pacient prispieva k vlastnému zdraviu.

Šport znižuje vedľajšie účinky a dlhodobé komplikácie

Ďalší významný prínos cvičenia pri rakovine: individuálne prispôsobené cvičebné programy pred, počas a po liečbe rakoviny znižujú vedľajšie účinky spôsobené samotným nádorom a terapiou. Medzi ne patrí napr

 • Únava a chronické vyčerpanie (únava)
 • Poškodenie nervov súvisiace s terapiou (polyneuropatia)
 • inkontinencia
 • Zadržiavanie vody v tkanive v dôsledku zhoršenej lymfatickej drenáže (lymfedém)
 • poruchy spánku
 • Úzkosť a depresia

Šport pri rakovine môže pomôcť pacientom lepšie znášať terapiu. Potom sa môže vykonávať častejšie v súlade s pokynmi a tým byť účinný. Fyzicky aktívni pacienti sa po liečbe tiež rýchlejšie zotavujú. Okrem toho sa zníži počet potrebných krvných transfúzií.

Znižuje šport riziko recidívy?

Zatiaľ nie je dostatočne objasnené, či šport znižuje riziko opätovného vzplanutia rakoviny po liečbe (riziko recidívy alebo recidívy) alebo vzniku metastáz. Existujú však dôkazy, že pravidelná a dostatočná fyzická aktivita môže znížiť riziko recidívy rakoviny.

Zdá sa napríklad, že riziko recidívy u starších pacientok s rakovinou prsníka sa zvyšuje, ak majú po chorobe veľkú nadváhu a málo pohybu. Pre pacientov s kolorektálnym karcinómom existujú podobné údaje: Neaktívni pacienti zomierajú skôr ako tí, ktorí veľa cvičia. Pacienti s rakovinou prostaty môžu zrejme aj pri pravidelnom cvičení pozitívne ovplyvniť svoju prognózu.

Kedy by mali pacienti s rakovinou cvičiť?

Cvičenie pred, počas a po liečbe rakoviny je bezpečné a prospešné pre takmer všetky štádiá ochorenia.

Cvičenie už v nemocnici

Cvičenie v rehabilitácii

Väčšina pacientov je na konci alebo po úvodnej onkologickej liečbe spočiatku individuálne inštruovaná v cvičení na rehabilitačnej ambulancii alebo v ambulantnom rehabilitačnom zariadení – fyzioterapeutmi, športovými inštruktormi alebo inými odborníkmi. Dozvedia sa tam napríklad aj to, ako sa vysporiadať s umelým vývodom čreva (stómia) či inými obmedzeniami, akými sú protézy, ako aj ako sa vyhnúť nesprávnym či uľavujúcim polohám. A pacienti, ktorí podstúpili operáciu pľúc, praktizujú špeciálne dýchacie techniky, aby čo najlepšie využili kapacitu svojich pľúc.

Šport po rehabilitácii

Po rehabilitácii sa lekár a pacient spoločne rozhodnú o ďalšom cvičení a športovej príprave. Je potrebné zvážiť rôzne body, napríklad: Umožňuje priebeh choroby a zdravotný stav jedinca vôbec pravidelné cvičenie? Ktoré druhy športu majú pre pacienta zmysel? Do akej miery sa odporúča školenie?

Aby sa tieto otázky objasnili, pacienti s rakovinou by sa mali spýtať sami seba pred začatím tréningu...

 • vyhľadať v tejto súvislosti radu od svojho ošetrujúceho lekára a

Pacienti by sa potom mali poradiť s vyškoleným športovým alebo fyzioterapeutom a získať odbornú podporu počas tréningu.

Veďte si vlastný záznam o priebehu choroby a o type, množstve a trvaní liekov, ktoré užívate. Tento prehľad môžete predložiť svojmu lekárovi, aby vám mohol odborne poradiť ohľadom športového tréningu.

Šport je dôležitý aj po vyliečení z rakoviny: zaraďte cvičenie a fyzickú aktivitu do svojho každodenného života natrvalo.

Kedy treba postupovať opatrne?

V prípade určitých kontraindikácií je potrebné cvičebný program najskôr objasniť s lekárom a prípadne obmedziť:

 • Závažné sprievodné ochorenia (napríklad kardiovaskulárne ochorenia, chronické zápaly kĺbov)
 • Poruchy rovnováhy
 • Neúmyselná závažná strata hmotnosti v dôsledku rakoviny (nádorová kachexia)
 • metastázy nádoru v kosti (kostné metastázy), „diery“ v kostnom tkanive (osteolýza)
 • Pokročilá osteoporóza
 • Infúzia chemoterapie za posledných 24 hodín
 • Fáza medzi sedeniami rádioterapie
 • Anémia s hladinou hemoglobínu pod 8 g/dl
 • výrazný lymfedém
 • novovytvorený vývod umelého čreva (stómia), permanentný katéter na odvod moču alebo vyživovacia hadička

Pacienti so sprievodnými ochoreniami, ako je srdcová arytmia, by mali cvičiť len pod dohľadom!

Kedy je šport zakázaný u onkologických pacientov?

Hoci šport sa takmer vždy odporúča, niektoré okolnosti zakazujú telesný tréning:

 • Vysoké riziko infekcie, akútnych infekcií alebo horúčky
 • Bezprostredne po operácii (ale čo najrýchlejšie sa opäť hýbať samostatnou osobnou hygienou v nemocnici a zvládaním každodenného života doma)
 • silná bolesť
 • akútne krvácanie
 • Akútna nevoľnosť a/alebo vracanie
 • silné závraty
 • Kostné metastázy alebo osteolýza s rizikom zlomeniny
 • oklúzia ciev v dôsledku krvných zrazenín (trombóza, embólia) za posledných desať dní
 • prebiehajúce ožarovanie oblasti srdca alebo ožarovanie celého tela

Ktoré športy sú vhodné pri rakovine?

Ako motivačná pomôcka pre väčšiu aktivitu v každodennom živote si môžete spočítať svoj denný počet krokov – cez aplikáciu alebo pomocou nositeľného sledovača aktivity.

Individuálny a riadený športový program

Spoločne s lekárom alebo fyzioterapeutom si zostavte podrobný tréningový plán, ktorý je pre vás reálny. Majte radosť aj z malého pokroku vo svojom tréningu a neočakávajte od seba príliš veľa. Pre väčšinu ľudí je cvičenie najjednoduchšie, keď trénujú spolu s ostatnými a baví ich to.

Je dôležité, aby ste začali cvičiť pomaly, aby ste si na to zvykli a potom cvičili pravidelne. Vždy by ste mali venovať pozornosť svojej dennej forme: Ak sa cítite horšie, vyberte si ľahké cvičenie. Ak sa cítite dobre, môžete trénovať intenzívnejšie – ale bez presilenia! Je preto lepšie dodržiavať cvičebný plán, ktorý je šitý na vás a nie športové programy pre zdravých ľudí.

Pre pacientov s umelým vývodom čreva (stómia) sú po prvých týždňoch možné takmer všetky druhy športu – v závislosti od zdravotného stavu a vedľajších účinkov terapie – vrátane plávania. Predpokladom je, že stómia je bezpečne a pevne uchytená.

Hodnotenie intenzity tréningu

S cieľom nájsť správnu úroveň tréningu, t. j. intenzitu, pre každého jednotlivého pacienta, môžu špecialisti vykonať výkonnostné diagnostické testy. Mieru námahy však môžu pacienti posúdiť aj sami pomocou takzvanej „Borgovej stupnice“. Začína to na 6 („vôbec nie namáhavé“) a pokračuje až k 20 („maximálne úsilie“). V tomto rozsahu si sami určíte, aký je tréning namáhavý. Napríklad vytrvalostný tréning by mal byť medzi 12 (stredná intenzita) a 14 (vyššia intenzita) na Borgovej stupnici – mali by ste to vnímať ako „trochu namáhavé“. Na druhej strane silový tréning môže byť „namáhavý“, čo je medzi 14 a 16 na Borgovej stupnici.

Efektívne kombinovanie športov

 • Vytrvalostný tréning trikrát týždenne so strednou intenzitou po dobu najmenej 30 minút počas najmenej ôsmich až dvanástich týždňov
 • Okrem toho silový tréning aspoň dvakrát týždenne s aspoň dvoma sériami po osem až 15 opakovaní

Okrem toho Americká vysoká škola športovej medicíny (ACSM) konkrétne uviedla, ktorá frekvencia a intenzita sú najvhodnejšie pre typické symptómy pacientov s rakovinou. Tieto takzvané kritériá FITT („frekvencia, intenzita, čas, typ“) pomáhajú vášmu lekárovi a fyzioterapeutom naplánovať váš individuálny športový a cvičebný program.

Vo všeobecnosti sú tieto odporúčania iba vedeckými usmerneniami. Svoj program by ste mali založiť na tom, ako sa cítite a čo dokážete – každé cvičenie je lepšie ako žiadne!

Vytrvalostný tréning

Vhodné vytrvalostné športy sú:

 • Beh alebo nordic walking
 • jazda na bicykli
 • Bežecké lyžovanie
 • Tréning na vytrvalostných zariadeniach ako sú ergometre alebo steppery
 • Aquajogging
 • Plávanie (pokiaľ nie je zvýšená náchylnosť na infekciu)
 • tanec

Ak ste oslabený (napr. počas terapie), je vhodný najskôr prerušovaný vytrvalostný tréning. Ide o striedanie námahy a prestávok v rytme napríklad dvoch minút. Potom môžete postupne predlžovať fázy cvičenia a skracovať prestávky, až kým nebudete môcť cvičiť nepretržite 30 až 60 minút pri strednej intenzite alebo 10 až 30 minút pri vyššej intenzite.

Ak ste fit, môžete svoju vytrvalosť rýchlejšie zvýšiť aj striedaním intenzívneho a mierneho tréningu v 4-minútových intervaloch (extenzívny intervalový tréning).

Silový tréning

Ďalším pozitívnym účinkom silového tréningu je, že môže zabrániť rozvoju lymfedému na paži. Na tento typ edému sú náchylní pacienti, ktorým boli odstránené lymfatické uzliny napríklad v oblasti podpazušia. Ak je už prítomný mierny až stredný lymfedém ramena, tréning znižuje pocit bolesti a tlaku.

Po operácii lymfatických uzlín alebo ak máte lymfedém, noste voľné športové oblečenie, ktoré nesťahuje postihnuté oblasti tela v podpazuší alebo slabinách. Ak máte predpísanú kompresívnu pančuchu, je najlepšie ju nosiť počas tréningu.

Pacientom s kostným infarktom (osteonekróza), ktorý môže vzniknúť v dôsledku onkologickej liečby, prospievajú aj cvičenia, ktoré posilňujú svaly okolo postihnutých kĺbov (často bedrových alebo kolien). Ľahký silový tréning je možné doplniť o vytrvalostné športy nenáročné na kĺby, ako je vodný aerobik, bicyklovanie a tréning na cykloergometri.

Tipy na školenie

Čerstvé chirurgické jazvy chráňte pred slnkom, teplom, chladom, tlakom alebo abrazívnym oblečením. Jazvy ošetrujte masťami alebo olejmi. Fyzioterapeuti môžu tiež mobilizovať jazvy na podporu hojenia.

Stretching cvičenie

Cvičenie na silu a vytrvalosť je vhodné doplniť strečingovými cvičeniami, pretože zvyšujú pohyblivosť. Naťahovacie cvičenia by sa mali vykonávať pomaly a kontrolovane. Vyhnite sa trhavým pohybom, aby ste nenatiahli sval.

Koordinačný/senzomotorický tréning

Po krátkej rozcvičke sú pred vytrvalostnými a silovými cvičeniami užitočné koordinačné cvičenia. Vykonávajte ich pomaly a kontrolovane. Z toho profitujú najmä starší pacienti, pretože koordinačný tréning zlepšuje zmysel pre rovnováhu a môže tak predchádzať pádom.

Periférna polyneuropatia sa dá len ťažko liečiť, dá sa však zmierniť senzomotorickým tréningom. Tréning je najúčinnejší, ak sa vykonáva dvakrát až šesťkrát týždenne po dobu šiestich až 30 minút a najmenej štyri týždne.

Školenie panvového dna

V dôsledku operácie panvy (napr. pri rakovine prostaty, močového mechúra alebo konečníka) sa môžu poškodiť uzatváracie mechanizmy močového mechúra, konečníka alebo panvového dna a v niektorých prípadoch aj nervy. Dôsledkom je inkontinencia moču alebo stolice. Systematický tréning panvového dna je veľmi účinný pri obnove kontinencie. Fyzioterapeuti s vami spolupracujú pri precvičovaní panvového dna, pri cvičení zohľadňujú jazvy na brušnej stene a niektorými cvikmi podporujú aj vašu všeobecnú kondíciu.

jóga

Väčšina údajov o joge a rakovine bola zozbieraná od pacientov s rakovinou prsníka. Podľa viacerých štúdií joga zvýšila kvalitu života postihnutých počas liečby rakoviny aj po nej a znížila príznaky únavy. Joga tiež zlepšuje spánok, kogníciu, lymfedém a vitalitu u pacientov s rakovinou.

Čo by ste mali mať na pamäti

Ak máte fyzické obmedzenia, možno budete musieť použiť pomôcky na jogu, ako sú deky, valčeky, popruhy a bloky. Ak máte kostné metastázy alebo nádor na mozgu, niektoré cviky je potrebné tomu prispôsobiť.

Najlepšie je cvičiť jogu s lektorom jogy s doplnkovým školením v onkologických športoch.

Qi Gong

Podobne ako joga, aj čínska forma meditácie, koncentrácie a pohybu Qi Gong posilňuje telo a myseľ. Trénuje sa sila, flexibilita, koordinácia a koncentrácia. Rozhodujúcu úlohu zároveň zohráva regulácia dychu, mediácia a relaxácia. To všetko spoločne pomáha onkologickým pacientom zlepšiť kvalitu života, znížiť napätie a zmierniť vedľajšie účinky terapie.

tanec

Ktorý šport môže byť pre rakovinu nevhodný?

Onkologickí pacienti sa musia individuálne rozhodnúť so svojím lekárom, aký druh cvičenia je pre nich vhodný a v akej intenzite. Niektoré druhy športu nie sú pre niektorých pacientov vhodné.

Žiadne vytrvalostné športy v prípade neúmyselného schudnutia

Pacienti, ktorí neúmyselne schudli alebo výrazne schudli (nádorová kachexia), by nemali robiť žiadny vytrvalostný tréning. Namiesto toho by sa mali naďalej snažiť sami zvládať každodenný život a byť pravidelne krátkodobo aktívni s nízkou intenzitou. Okrem toho títo pacienti potrebujú individuálne prispôsobený silový tréning pod dohľadom špecialistov (napr. s posilňovacou páskou alebo vlastnou váhou), aby pôsobili proti strate svalovej hmoty.

Pozor pri plávaní počas rádioterapie

Plávanie je v zásade vytrvalostný šport, ktorý je nenáročný na kĺby a je vhodný aj pre onkologických pacientov. Pacienti podstupujúci rádioterapiu by však nemali plávať v chlórovanej alebo slanej vode.

Žiadne bicyklovanie po operácii v malej panve

Gymnastika a bojové umenia nepriaznivé pre ľudí so stómiou

Gymnastika nie je vhodná pre ľudí s umelým vývodom čreva (stómia). Neodporúča sa najmä tréning na hrazdách a bradlách. Vyhnúť sa treba aj bojovým umeniam.

Žiadne bojové umenia a loptové športy s lymfedémom

Pacienti s lymfedémom na rukách alebo nohách by sa mali vyhýbať bojovým umeniam.

Pacienti s rizikom lymfedému alebo už rozvinutým lymfedémom by nemali vykonávať žiadne pohyby, ktoré sú príliš prudké alebo trhavé. To by mohlo vyvolať lymfedém alebo exacerbovať existujúci lymfedém. Loptové športy ako tenis alebo futbal sú preto menej vhodné.

Konkurenčné a extrémne športy sa neodporúčajú

Intenzívny tréning môže pomôcť opäť rýchlo vybudovať vytrvalosť a silu. Pacientom s rakovinou sa však počas liečby a krátko po nej neodporúčajú veľmi vysoké intenzity, ako sú súťažné alebo extrémne športy. Dočasne totiž zaťažujú imunitný systém, čím sa zvyšuje riziko infekcie.

Hrajte a športujte s deťmi s rakovinou

Šport zlepšuje nielen kondíciu a duševnú pohodu u dospelých pacientov s rakovinou – zdá sa, že z neho profitujú aj deti. Niektorí z malých pacientov sú napriek rakovine veselí a chcú cvičiť a hrať sa so svojimi rovesníkmi. Nájdu sa však aj deti s rakovinou, ktoré sú neisté, stiahnu sa do seba a sú dlhodobo nečinné – napríklad preto, že sa ich telo zmenilo v dôsledku operácií (možno aj amputácie). Mnohé deti – podobne ako dospelí – navyše trpia chronickým vyčerpaním (únavou) alebo problémami s rovnováhou v dôsledku rakoviny. Nie sú preto schopní držať krok so zdravými deťmi a sú ostrakizovaní alebo sa držia späť.

Preto je dôležité deti s rakovinou motivovať k pravidelnému pohybu a športu čo najskôr. To môže z dlhodobého hľadiska zlepšiť ich kondíciu a znížiť pravdepodobnosť neskorých účinkov.