Rakovina pažeráka: Test a diagnostika

Laboratórne parametre 1. rádu - povinné laboratórne skúšky.

  • Malý krvný obraz
  • Diferenciálny krvný obraz
  • Zápalové parametre - CRP (C-reaktívny proteín) alebo ESR (rýchlosť sedimentácie erytrocytov).
  • Pečeň parametre - alanín aminotransferáza (ALT, GPT), aspartátaminotransferáza (AST, GOT), glutamát dehydrogenáza (GLDH) a gama-glutamyltransferáza (gama-GT, GGT).
  • Alkalická fosfatáza

Laboratórne parametre 2. rádu (na sledovanie).